War graves
in Małopolska
1205050-002
180
14
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym, sztachetowym płotem. Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem z blachy o ząbkowanych krawędziach. Na wspornikach umieszczonych przy skrzyżowaniu ramion wyryta jest data „1915". Groby oznaczone są nagrobkami w formie dużych żeliwnych ażurowych, krzyży lotaryńskich i łacińskich osadzonych na ściętych pulpitowowo wysokich betonowych cokołach, na których znajdują się owalne tabliczki z informacjami o pochowanych. Cmentarz był poddawany renowacji, która częściowo przywróciła jego pierwotny wygląd.

W 31 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 14 żołnierzy z armii niemieckiej i 166 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 1153-1175 (plany, wykazy pochowanych) GW 61 s. 92 (fotografia archiwalna)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 141.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 500-501.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 100.
Surname Forename Rank Military formation  
KITTEL JOSEF MUSKETIER German army
ERCKMANN RICHARD MUSKETIER German army
LEDITSCHKE RICHARD GEFREITER German army
KRÜGER III AUGUST MUSKETIER German army
DAUST GÜNTHER RESERVIST German army
KRÜGER WILHELM MUSKETIER German army
SCHEFFCZYK JOHANN HORNIST German army
LAMMERT KARL MUSKETIER German army
STRUGALSKI LADISLAUS MUSKETIER German army
LÜCKE RUDOLF WILHELM UNTEROFFIZIER German army
KEMENA KARL MUSKETIER German army
BUCHWALD OTTO MUSKETIER German army
RAHN ERNST RESERVIST German army
NICKELMANN REINHARD MUSKETIER German army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 166