War graves
in Małopolska
1219010-003
10
10

Mogiła ziemna bez krzyża.


Pochowano tu 11 osób rozstrzelanych przez Niemców za ukrywanie broni 5 lipca 1943 roku.

  • K. Leszczyński, Esterminacja ludności na ziemiach polskich, "Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich", T. 9, s. 131.
Surname Forename Rank Military formation  
BOROŃ JÓZEFA OSOBA CYWILNA
CUPIAŁ EDWARD OSOBA CYWILNA
CZEKAJ WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
KARNIA (KORUNIA) ANASTAZJA OSOBA CYWILNA
KARNIA (KORUNIA) STEFANIA OSOBA CYWILNA
KARNIA (KORUNIA) ROMAN OSOBA CYWILNA
KARNIA (KORUNIA) WŁADYSŁAWA OSOBA CYWILNA
KARNIA (KORUNIA) STEFAN OSOBA CYWILNA
KONDEK BENIAMIN OSOBA CYWILNA
WIECZOREK MARIA OSOBA CYWILNA