Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1206050-009
1
1


Lastrykowa płyta ze stelą, na której znajduje się czarny krzyż i tablica epitafijna z imieniem i nazwiskiem pochowanego.


Pogrzebany tu mężczyzna został zamordowany przez Niemców 4 marca 1945 roku.

Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
CHMIELA MIECZYSŁAW OSOBA CYWILNA