Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-006
60
6
Mogiła zbiorowa określana w ewidencji zachodniogalicyjskiego Wydziału Grobów Wojennych jako „cmentarz wojenny nr 54” znajduje się w pobliżu cerkwi. Uformowana jest w niewysoki, czterospadowy kopiec o podstawie o wymiarach 9 x 4 m., na którym stoi duży drewniany krzyż łaciński, różniący się od stojącego tu pierwotnie krzyża projektu Dušana Jurkoviča. Mogiła ogrodzona jest drewnianym płotem.
 
Pochowano tutaj 60 żołnierzy z armii rosyjskiej. Zidentyfikowano 6.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 72.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 345-346.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 42.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
NIKONICZEW PIETROW MATWEJ Armia rosyjska
ZAJCOW IWAN Armia rosyjska
MOWCZYNIKOW MAXYM Armia rosyjska
ROMANOW GRYGORIJ Armia rosyjska
GAWRYŁOWNIKOW KOSAK Armia rosyjska
NIGRO SCHORA KOSAK Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 54