Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-008
174
138
Cmentarz znajduje się na Przełęczy Małastowskiej, w pobliżu drogi Gorlice-Konieczna. Zbudowany został na planie dwunastoboku, w miejscu stanowisk bojowych z maja 1915. Otoczony jest ogrodzeniem z drewnianych bali ułożonych na kamiennej podstawie. Znajdujące się od strony zachodniej i nakryte dwuspadowym dachem wejście, pierwotnie zamknięte było dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Na wprost wejścia przy tylnym ogrodzeniu na tarasie znajduje się wysoka na 9,5 m kaplica zbudowana na planie prostokąta. Ściany kaplicy pokryte są gontem. Przestrzeń frontowej części budynku wypełniona jest stylizowanym krzyżem i kratownicą. W obramowaniu na podstawie krzyża znajduje się malowany na szkle obraz Czarnej Madonny Adolfa Kašpara. Pod nim umieszczona jest tablica z napisem:
 
„BLEIB EINGEDENK IN EURES GLÜCKES TAGEN, / DAß DIESER GRUND VON HEIßEM KAMPF GEGLÜHT, / DAß TODESWUNDEN TAUSENDE GETRAGEN, / DAMIT DER SONNE SEGEN EUCH EMBLÜHT“

Groby są umieszczone w rzędach, symetrycznie względem głównej alei. Mają betonowe lub kamienne obramowania. Oznaczone są drewnianymi, nakrytymi dwuspadowym zadaszeniem krzyżami z tablicami pamiątkowymi. Przed kaplicą na grobach zbiorowych ustawione są 2 duże drewniane krzyże, podczas gdy pierwotnie stały tu 4.
 
W 4 grobach zbiorowych i 63 pojedynczych pochowano 174 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Nie zidentyfikowano 36.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 38-39.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 362-366.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 125.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 48.
  • M. Łopata, Remonty cmentarzy żołnierskich w Beskidzie Niskim. Próba porównania stanu obecnego z materiałem archiwalnym – na wybranych przykładach, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi niskiemu, 2005.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
ANDRUCHIN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BERWECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAWRILOVICS SVETOSTAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CSIGLAN MIHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LINEK WILMOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HATAŁA MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
JAGUSIAK BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SEBEN JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KORAP HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KULYINGER JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIELNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ORKUSZ IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RYZIKI IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POTOCZNY AUGUST LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZANTAI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
STANCZUL GAVOJEW LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BEREZOWIEC JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
EKES ADAM LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIURLA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LESIÓW MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARA FERENC LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JUSKO BASIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HRYCZAK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAZDIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GUBAN GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLIPIEC PAWŁO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROHOW JAREMA INFANTERIST Armia austro-węgierska
RYDUCHA NIKOLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POHARECKI SEMKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MILESEV IWAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VALLO ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SOJCZUK ONUFRY INFANTERIST Armia austro-węgierska
MERKA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHEIBER HEINRICH FRANZ FELDWEBEL Armia austro-węgierska
PAVLIK JOSEF ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
STEHNO JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MAJOR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWOBODA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
REMIŠ JOHANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JANICH MAX SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WEBER ADOLF JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GAU ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HOLAS JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SILER ALFRED SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PŠENIČKA ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MACHAČEK ALOIS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BLAŽA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SÁDLO WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HORYNA WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WORM HERMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ELBERS WENZEL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KLONDA VINZENZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VESELÝ FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KRAUSE ANTON JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHMIDT EMIL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ČERMÁK JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SVOBODA ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
DANIČEK JOSEF RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BRUNSCH RUDOLF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZARUBA FRIEDRICH LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KUBELKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FEDOROWICZ BASIL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HARTMANN ERNST LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
LOČKER KARL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RICHTER TOBIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BOCHNIAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BENEDYK LAJOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUNZELMANN JAKOB LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HAERTER MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARNIAN PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POPALCNY JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIRCZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAHA JÁNOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PANIUSZ NYKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
OCSENAD JULIUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARTYNOWICZ SIMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
MIHULKA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLENEC, DR. RUDOLF LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
ŠELE ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
VACHULKA MATHIAS LEUTNANT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MACH KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOLDEREICH DAVID LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WEISS ROBERT SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KOLOC JAROSLAUS ERSATZ RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
BULIŘ JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SPATENKA KARL SCHÜTZE Armia austro-węgierska
RENGER ADOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRIEDRICH HUGO RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
HILLER JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SEBREIN RUDOLF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KALOUS ANTON SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BENDA JOSEF ERSATZ RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
BALUSZKA PETRO INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZACHER FERENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUCZKO STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WASTL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PETRICKI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOFFMANN RUPERT OFFIZIER D. Armia austro-węgierska
ŠMEJKAL FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
GRUNTOVÁD MATHIAS SCHÜTZE Armia austro-węgierska
WEBER JOSEF SCHÜTZE Armia austro-węgierska
KREM JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ALBRECHT GUSTAV ERSATZ RESERVIST GEFREITER Armia austro-węgierska
RABANSKY ANDREAS JÄGER Armia austro-węgierska
BLATTMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PACHOTA JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
WANYLOVSKY JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
ALWEIS OSIAS JÄGER Armia austro-węgierska
CZIGANKO STEFAN JÄGER Armia austro-węgierska
OTRICZA GYÖRGY Armia austro-węgierska
SCHNÜRER PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
JOVANOVICS EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUTINA FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
VRABEC FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZVEŘINA FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIECAK JÄGER Armia austro-węgierska
ALTRICHTER JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
WNUK JOHANN JÄGER Armia austro-węgierska
KUCZEJ MATTHÄUS JÄGER Armia austro-węgierska
BROD MENDEL JÄGER Armia austro-węgierska
JANYSCH HERMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
BARLIK PAUL JÄGER Armia austro-węgierska
BRACSOK ANDREAS JÄGER Armia austro-węgierska
COKAN DYMITR INFANTERIST Armia austro-węgierska
KIT GREGOR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
AMBRISCKO MICHAEL JÄGER Armia austro-węgierska
REINLÄNDER ROMAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHNEIDER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BACHLEDA STEFAN JÄGER Armia austro-węgierska
MICHALEK [MICHALIK] ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GOLDHAMMER MARKUS JÄGER Armia austro-węgierska
NETIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHWERTNER ADOLF KORPORAL Armia austro-węgierska
DÜRRER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŚ JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
GUTMANN JAKOB JÄGER Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 36