Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-014
83
10
Obiekt znajduje się przy starym cmentarzu greko-katolickim w Radocynie. Założony jest na planie prostokąta i otoczony ogrodzeniem z par drewnianych żerdzi wspartych na słupach. Wejście znajduje się od wschodu. Głównym elementem cmentarza jest wysoki pomnik z ciosów piaskowca, zwieńczony kamiennym krzyżem. W jego dolnej części znajduje się tablica z inskrypcją. Groby ułożone są w rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza. Nagrobki mają formę masywnych drewnianych krzyży łacińskich i lotaryńskich. W czasie remontu cmentarz, gdy w jego obrębie postawiono nowe ogrodzenie i nagrobki, został zmniejszony o 1/3.
 
W 3 grobach zbiorowych i 10 pojedynczych pochowano 4 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 79 z rosyjskiej. Zidentyfikowano 10.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 70.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 315-316.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 114.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 34.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
PESSL BLASIUS KORPORAL Armia austro-węgierska
REITER MICHAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
VEČER JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
GUTSCHI FERDINAND RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOŚCIELIN DYMITRY INFANTERIST Armia rosyjska
POSCIŁO ALEKSIEJ INFANTERIST Armia rosyjska
ZIERANOW MICHAL INFANTERIST Armia rosyjska
SOKOLEWSKI STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
GULAJEW WASYLIJ INFANTERIST Armia rosyjska
GAWRILENKO IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 73