Groby Wojenne
Na terenie małopolski
01 09 1939
Wojsko Polskie