Groby Wojenne
Na terenie małopolski
10 09 1939
Wojsko Polskie