Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1206070-001
30
30


Na mogile wybudowano pomnik wykonany z płyt z piaskowca, ustawiony na dwustopniowym fundamencie. Składa się on z trzech, wyraźnie wyodrębnionych elementów. Po lewej stronie umieszczono niski postument w kształcie zbliżonym do sześcianu. Na jego przedniej ścianie widnieje kotwica, symbol Polski Walczącej. Na środku znajduje się mur z płyt kamiennych, na którym widnieje napis: „PRZECHODNIU IDŹ POWIEDZ OJCZYŹNIE, IŻ WIERNI JEJ PRAWOM TU SPOCZYWAMY”. Po prawej stronie mogiły stoi główny, największy pomnik, składający się z cokołu, na którym umieszczono postument w kształcie prostopadłościanu. Na szczycie postumentu znajduje się rzeźba orła w koronie. Na przedniej ścianie  umieszczono czarny krzyż z tablicą pamiątkową i nazwiskami pomordowanych. Na cokole pomnika znajduje się znak, symbolizujący miejsce pamięci narodowej: dwa białe miecze skierowane głowniami do dołu, pod którymi pali się czerwony płomień.


W mogile pochowano ofiary pacyfikacji wsi Liszki, dokonanej przez niemieckich żandarmów, policję i żołnierzy SS 4 lipca 1943 roku. Miejscem kaźni była stodoła przy tzw. Maciejówce. Pacyfikacja była odwetem za działalność partyzantów. Zamordowano wówczas 30 osób, które pogrzebano na miejscu egzekucji. Po wojnie ciała ekshumowano i złożono na miejscowym cmentarzu.

  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939 – 1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 59.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BATOR STANISŁAW OSOBA CYWILNA
BULDA PAWEŁ OSOBA CYWILNA
GALOS JAN OSOBA CYWILNA
KOLMAN ANNA OSOBA CYWILNA
KOLMAN TADEUSZ OSOBA CYWILNA
KOSYCARZ FELIKS OSOBA CYWILNA
KOSYCARZ WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
KOWALIK EDWARD OSOBA CYWILNA
KOWALIK JAN OSOBA CYWILNA
KOWALIK STANISŁAW OSOBA CYWILNA
KUBERA ANTONI OSOBA CYWILNA
PIECHOCZEK STANISŁAW OSOBA CYWILNA
POMIETŁO JÓZEF OSOBA CYWILNA
PYLA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
ROSPOND JÓZEF OSOBA CYWILNA
SKUDRZYK RYSZAR OSOBA CYWILNA
STECZKO ANDRZEJ OSOBA CYWILNA
STECZKO JÓZEF OSOBA CYWILNA
STECZKO TADEUSZ OSOBA CYWILNA
SUCHAN JÓZEF OSOBA CYWILNA
SUSKI ANTONI OSOBA CYWILNA
SZMEREK HENRYK OSOBA CYWILNA
TYRAŁA JÓZEF OSOBA CYWILNA
WĄSIK ANNA OSOBA CYWILNA
WĄSIK STEFANIA OSOBA CYWILNA
WĄSIK WINCENTY OSOBA CYWILNA
WĄSIK WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
WĄSIK WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA
WYROBA PIOTR OSOBA CYWILNA
WYROBA WŁADYSŁAW OSOBA CYWILNA