Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-006
60
6
Mogiła zbiorowa określana w ewidencji zachodniogalicyjskiego Wydziału Grobów Wojennych jako „cmentarz wojenny nr 54” znajduje się w pobliżu cerkwi.

Otoczona jest ogrodzeniem z drewnianych żerdzi i uformowana jest w niewysoki, czterospadowy kopiec o podstawie o wymiarach 9 x 4 m., na którym stoi wysoki drewniany krzyż łaciński, różniący się od stojącego tu pierwotnie krzyża projektu Dušana Jurkoviča. Podstawa kopca jest otoczona obramowaniem z kamieni.

Pochowano tutaj 60 żołnierzy z armii rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 201-240 (projekt plan, wykaz pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 72.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 345-346.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 121.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 42.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
NIKONICZEW PIETROW MATWEJ Русская армия
ZAJCOW IWAN Русская армия
MOWCZYNIKOW MAXYM Русская армия
ROMANOW GRIGORIJ MATWEJ Русская армия
GAWRYŁOWIKOW KOSAK Русская армия
NILGRO SCHORA KOSAK Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 54