Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205090-019
311
36
Cmentarz zbudowany jest na planie symetrycznego wieloboku i otoczony murem kamiennym z betonow nakrywą. Znajdujące się od strony południowej, poprzedzone schodami i podestem, wejście zamyka jednoskrzydłowa drewniana furtka. Na wprost wejścia w linii przed murem od strony północnej ustawione są cztery wysokie kamienne słupy nakryte betonową belką Pomiędzy środkowymi słupami znajduje się wysoki, drewniany krzyż, nakryty półkolistym, pokrytym blachą o ząbkowanych krawędziach zadaszeniem.

Groby rozmieszczone są rzędami w symetrycznie rozplanowanych kwaterach. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.
 
Na cmentarzu pochowano 133 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 178 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41 s. 409-434 (plany, wykazy pochowanych), GW 61, s. 61 (fotografia).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 122.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 412-415.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 158.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 85.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
OWCZINKOW NIKOLAJ INFANTERIST Русская армия
SZETKOW NIKITA INFANTERIST Русская армия
WALINLIN HEINULA INFANTERIST Русская армия
SPIRIDONOW JEHRAW INFANTERIST Русская армия
STRELKOJOW PHILIPP INFANTERIST Русская армия
SCHMIRG ANTON LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LORENZ OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHMIDT JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GERLITSCHKA MATHIAS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PROCHAZKA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CZANA ONUFER SAPPEUR Австро-венгерская армия
KOTEK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GLÜCKSMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
ALEKSITSCH JOSEF JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PAJMANN FRANZ TRGL.FHR. Австро-венгерская армия
LEBEN FRANZ JOHANN ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
CVAHLE IGNATZ KORPORAL Австро-венгерская армия
MAČEK JOSEF ERSATZ RESERVIST GEFREITER Австро-венгерская армия
PRAH GEORG ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DROBEŽ FRANZ ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
DOBROWOLNY ALEKSANDER ZUGSFÜHRER Австро-венгерская армия
BRKANLIĆ GIUWO LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
GJUKIĆ NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NOWAK WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
DUDEK HEINRICH INFANTERIST Австро-венгерская армия
STEGON INFANTERIST Австро-венгерская армия
TURK JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
NEKOINDA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
WIELAND ROBERT RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. Австро-венгерская армия
ZUB WILEM INFANTERIST Австро-венгерская армия
EIS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRYGOWSKI ADALBERT INFANTERIST Австро-венгерская армия
LOHRA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
LUTZ ANDREAS Австро-венгерская армия
BECK INFANTERIST Австро-венгерская армия
BAUER KARL Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 147
Русская армия 128