Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
261 - 280 (1175)
MAŁASTÓW - PRZEŁĘCZ MAŁASTOWSKA
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MAŁASTÓW - GÓRA WIRCHNE
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MAŁASTÓW - GÓRA KORNUTA
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MĘCINA WIELKA - PRZY DRODZE SĘKOWA - WAPIENNE
MĘCINA WIELKASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MĘCINA WIELKA - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
MĘCINA WIELKASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

OWCZARY - PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM
OWCZARYSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

RADOCYNA - PRZY STARYM CMENTARZU UNICKIM
RADOCYNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MAŁASTÓW - LAS NA PRAWYM BRZEGU SĘKÓWKI
MAŁASTÓWSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNA - U PODNÓŻA GÓRY KORNUTA
ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNA - WSCHODNIE ZBOCZE GÓRY BRUSY
ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

ROPICA GÓRNASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

SĘKOWA - WZGÓRZE KAWIORY
SĘKOWASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

SĘKOWA - GÓRA PODOLE
SĘKOWASĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

SIARY - WZGÓRZE
SIARYSĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

WAPIENNE - PRZY DRODZE DO ROZDZIELA
WAPIENNESĘKOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

MOSZCZENICA - PRZY DRODZE ZAGÓRZE - ŁUŻNA
MOSZCZENICAMOSZCZENICAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

STASZKÓWKA - NA PÓŁNOC OD DROGI DO CIĘŻKOWIC
STASZKÓWKAMOSZCZENICAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

STASZKÓWKA - PRZY DRODZE MOSZCZENICA CIĘŻKOWICE
STASZKÓWKAMOSZCZENICAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

STASZKÓWKA - WZGÓRZE PATRIA
STASZKÓWKAMOSZCZENICAGORLICKIMAŁOPOLSKIE