Военные могилы
в Малопольском воеводстве
Результаты поиска
1041 - 1050 (1050)
PŁAZACHRZANÓWCHRZANOWSKIMAŁOPOLSKIE


JACHÓWKA - CMENTARZ PARAFIALNY
JACHÓWKABUDZÓWSUSKIMAŁOPOLSKIE

SIOŁKOWA - CMENTARZ ŻYDOWSKI
SIOŁKOWAGRYBÓWNOWOSĄDECKIMAŁOPOLSKIE

WIERZCHOSŁAWICE - CMENTARZ PARAFIALNY

BIECZ - PODWÓRZE KLASZTORNE
BIECZBIECZGORLICKIMAŁOPOLSKIE

BOBOWA - CMENTARZ ŻYDOWSKI
BOBOWABOBOWAGORLICKIMAŁOPOLSKIE

RAJBROT - CMENTARZ PARAFIALNY
RAJBROTLIPNICA MUROWANABOCHEŃSKIMAŁOPOLSKIE

ŁAPANÓW - CMENTARZ PARAFIALNY
ŁAPANÓWŁAPANÓWBOCHEŃSKIMAŁOPOLSKIE

SOBOLÓW - CMENTARZ PARAFIALNY
SOBOLÓWŁAPANÓWBOCHEŃSKIMAŁOPOLSKIE