Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212050-004
5
5
Mogiła założona jest na planie prostokąta i wyłożona płytami z betonu oraz czerwonego piaskowca. U wezgłowia znajduje się wysoki krzyż z czerwonego piaskowca na kamienno-betonowym cokole. We frontową ścianę cokołu wmurowana jest tablica z piaskowca z inskrypcją:
„KAWALEROWIE KRZYŻA WALECZNYCH/ POLEGLI W WALKACH/ kpr JULIAN GUZY „WĄSIK”/ L 22 z GRABOWEJ ✝24 III 1944 W KLUCZACH/ kpr ZDZISŁAW GRZYWNA „KUBA”/ L 22 z SOSNOWCA ✝12 I 1945 W HARBUTOWICACH/ kpr JERZY TYLEC „WIR”/ L 19 z OLKUSZA ✝ 12 I 1945 W HARBUTOWICACH/ kpr JAN ŻUREK „WARTA”/ L 28 z OLKUSZA ✝ 17 I 1945 W BUDZYNIU/ kpr MIECZYSŁAW KARBOWNIK „SZARY”/ z SOSNOWCA ✝ 17 I 1945 W BUDZYNIU”. Na dolnej belce krzyża wyryty jest znak „Polski Walczącej”. Cokół pomnika jest połączony z dwóch stron żelaznym łańcuchem z ozdobnymi słupkami w tylnych narożach nagrobka.

O frontową krawędź nagrobka oparta jest tablica z czerwonego piaskowca z inskrypcją: „ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ/ 23 i 106 DYW. PIECH. ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH „SUROWIEC” I LITWINKA/ BOHATEROM CHWAŁA I PAMIĘĆ/ A.D. 1996”.

W 1945 r. pochowano tu zwłoki żołnierzy Armii Krajowej z oddziału rozpoznawczego „Surowiec” 23 Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz oddziału „Litwinka” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, ekshumowane z innych miejscowości. Mogiła miała betonowe obramowanie i była oznaczona krzyżem z belek w formie trzech metalowych rur na betonowym cokole z tablicą memoratywną. Obecny nagrobek powstał w 1996 r.
  • W. Kluczewski, Pomniki walk niepodległościowych na ziemi olkuskiej, Olkusz 2006, s. 101.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 101, 121, 268.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GUZY JULIAN KAPRAL Polnische Heimatarmee
ZGRZYWNA ZDZISŁAW KAPRAL Polnische Heimatarmee
TYLEC JERZY KAPRAL Polnische Heimatarmee
ŻUREK JAN KAPRAL Polnische Heimatarmee
KARBOWNIK MIECZYSŁAW KAPRAL Polnische Heimatarmee