Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212040-003
46
34
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennym, balustradowym ogrodzeniem. Główny element urządzenia kwatery stanowi kamienny pomnik w formie postumentu zwieńczonego wysokim krzyżem łacińskim. U podstawy krzyża znajdują się motywy rzeźbiarskie przedstawiające elementy wyposażenia wojskowego: czapka, skrzyżowane szable, szynel żołnierski. Na frontowej ścianie postumentu umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające: tarcze herbową z orłem w koronie oraz dwie skrzyżowane chorągwie na drzewcach.

Na frontowej ścianie postumentu znajdują się tablice z jasnego kamienia z napisami:
– „STANISŁAWOWI PADERE-/ WSKIEMU PORUCZNIKOWI/ LEGIONÓW POLSKICH KAPITANO-/ WI WOJSK ROSSYJSKICH CI-/ CHEMU BOJOWNIKOWI O WOL-/ NOŚĆ OJCZYZNY EUGENJUSZOWI/ MEDYNSKIEMU PPORUCZNIKO-/ WI LEGIONOW POLSKICH 44/ ŻOŁNIERZOM LEGIONÓW POLS-/ KICH BOCHATEROM WALKI O/ WOLNOŚC OJCZYZNY POLEG-/ ŁYM POD ZAŁĘŻEM I KRZYWO-/ PŁOTAMI W D. 18 LISTOPADA/ 1914 ROKU W TEJ WSPÓLNEJ/ MOGILE SPOCZYWAJĄCYM.”
– „….TY PANIE KTÓRY Z WYSO-/ KOŚCI/ PATRZYSZ JAK GINĄ OJCZYZ-/ NY OBROŃCE,/ PROSIMY CIEBIE CIEBIE PRZEZ TĘ GA-/ RSTKĘ KOŚCI/ ZAPAL PRZYNAJMNIEJ NA ŚMIE-/ RĆ NASZĄ SŁOŃCE/ NIECHAJ DZIEŃ WYJDZIE Z -/ JASNEJ NIEBIOS BRAMY/ NIECHAJ NAS PANIE WIDZĄ GDY/ KONAMY.”

U podnóża pomnika znajduje się wykonany z metalu motyw gałązki wawrzynu i liści dębu.

Na bocznej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z jasnego kamienia z nazwiskami pochowanych legionistów.

W obrębie kwatery znajdują się cztery obramowane, ziemne mogiły.

Pochowano tu 46 żołnierzy Legionów Polskich poległych 18 listopada 1914 r. w bitwie pod Krzywopłotami i Załężem.
  • Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki 1919-1939, sygn. 15204, 17474.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • K. Orman, P. Orman, Wielka wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową, Kraków 2008, s. 170-172.
  • J. Pałosz, Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych przez Austro-Węgry, Kraków 2012, 63, 140, 141, 215, 231, 245, 257, 276, 379.
  • J. Przemsza-Zieliński, Krzywopłoty symbol idei zwycięstwa, „Wiadomości Zagłębia”, Nr 46, 1998.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
PADEREWSKI STANISŁAW PORUCZNIK Polnische Legionen
MEDYŃSKI EUGENIUSZ PODPORUCZNIK Polnische Legionen
BARAN STANISŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
BAKAL MIECZYSŁAW KAPRAL Polnische Legionen
BEŁDA STANISŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
BOGAŃSKI [BRYGALSKI] MARCIN Polnische Legionen
DZIURŻYŃSKI ROMAN SZEREGOWY Polnische Legionen
GRYBISZ JÓZEF Polnische Legionen
GUGULSKI FRANCISZEK Polnische Legionen
GRÜNBERG STANISŁAW Polnische Legionen
JANUSZ ANTONI KAPRAL Polnische Legionen
KISZKA ANTONI KAPRAL Polnische Legionen
KLIMASZEWSKI MICHAŁ KAPRAL Polnische Legionen
KOCIBOROSKI [CHOTIEBORSKY] RUDOLF SZEREGOWY Polnische Legionen
KOWALCZYK IGNACY SZEREGOWY Polnische Legionen
KOWAL WŁADYSŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
KOZICKI BRONISŁAW Polnische Legionen
MICHALSKI JERZY SZEREGOWY Polnische Legionen
MICHALSKI WŁADYSŁAW Polnische Legionen
MÜLLER ADOLF SZEREGOWY Polnische Legionen
NOWAK JULIUSZ SZEREGOWY Polnische Legionen
OSTROWSKI KAROL Polnische Legionen
PAŁKA [PEŁKA] STANISŁAW Polnische Legionen
PASKO [PEŁKA] TOMASZ Polnische Legionen
PĄCZEK WAWRZYNIEC KAPRAL Polnische Legionen
PRZESŁOWSKI TOMASZ SZEREGOWY Polnische Legionen
PROCHOWICZ WOJCIECH Polnische Legionen
STASZ KAZIMIERZ SZEREGOWY Polnische Legionen
STELMASIEWICZ ZYGMUNT Polnische Legionen
TOKARCZYK JAN Polnische Legionen
WERNER BRONISŁAW PODOFICER Polnische Legionen
WITKOŚ IGNACY SZEREGOWY Polnische Legionen
WYSZYŃSKI MARIAN Polnische Legionen
BOGDALSKI MARIAN SZEREGOWY Polnische Legionen
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Legionen 12