Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212070-007
20
12
Mogiła założona jest na planie prostokąta i otoczona niskim płotem z metalowych prętów na betonowym obramowaniu. Na mogile znajduje się lastrykowa płyta z inskrypcją: „TU/ SPOCZYWA 20-tu/ POLAKÓW/ ZAMORDOWANYCH W WOLBROMIU/ PRZEZ ZBIRÓW HITLEROWSKICH/ W DNIU 26 STYCZNIA 1944 R./ CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”.

26 stycznia 1944 r. w Wolbromiu Gestapo rozstrzelało 20 osób. W dniu 5 kwietnia1945 r. zwłoki pomordowanych ekshumowano i pochowano w mogile zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Wolbromiu. W upamiętnionym pomnikiem miejscu egzekucji znajduje się tablica z nazwiskami ofiar.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1000, UW II 1018.
  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 214-215.
  • Dziennik Polski, 1945, Nr 56, 31 marca, s. 7.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 302.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
8