Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1212070-005
800
0
Cmentarz ogrodzony jest drewnianym sztachetowym płotem. Składa się z trzech prostokątnych, obramowanych i nakrytych betonowymi płytami mogił, na których umieszczone są tablice z napisami:
– „CZEŚĆ PAMIĘCI/ LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ/ POLEGŁEJ Z RĄK/ MORDERCÓW HITLEROWSKICH”,
– „Miejsce spoczynku 800 ofiar/ Obywateli polskich narodowości/ pomordowanych przez/ hitlerowców w dniach 4-13.IX.1942 r./ Cześć ich pamięci”.
– „OTO CO TRZEBA WYRYĆ JAK W GŁAZIE/ W POLSKIEJ PAMIĘCI/ WSPÓLNY DOM NAM ZBURZONO I KREW/ PRZELANA NAS BRATA/ ŁĄCZY NAS MUR EGZEKUCJI ŁĄCZY NAS/OŚWIĘCIM DACHAU KAŻDY GRÓB BEZIMIENNY/ I KAŻDA WIĘZIENNA KRATA”.

Na jednej z mogił umieszczony jest pomnik w formie obelisku na stopniowanym postumencie, na którym znajduje się tablica z napisem: „WSPÓŁOBYWATELOM/ I MĘCZENNIKOM/ ŻYDOWSKIM/ MIESZKAŃCY/ WOLBROMIA”. Z betonowej płyty przykrywającej mogiłę wyrasta drzewo.

W mogiłach spoczywają szczątki ok. 800 osób narodowości żydowskiej, pomordowanych przez okupanta niemieckiego we wrześniu 1942 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1000 (arkusze grobownictwa wojennego), UW II 1018.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
OSOBA CYWILNA 800