Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210020-003
30
23
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z nieznacznym wyłomem od strony zachodniej i otoczony ogrodzeniem z betonowych słupków, połączonych żelaznymi rurami na trzech poziomach. Znajdujące się od strony zachodniej wejście zamyka jednoskrzydłowa żelazna furtka. Główny element cmentarza stanowi kamienny obelisk osadzony na wielostopniowej podstawie. Na licu obelisku umieszczona jest metalowa pasyjka i owalna tabliczka z nazwiskami 6 poległych żołnierzy 1 pp Legionów Polskich. Na przedniej elewacji cokołu znajduje się marmurowa tablica inskrypcyjna. W podstawę pomnika wmurowane są pociski artyleryjskie.
 
Po obu stronach pomnika znajdują się prostokątne kwatery ujęte w betonowe obramowanie.
W kwaterach znajdują się nagrobki w formie:
– betonowego krzyża łacińskiego z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywami miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– betonowego krzyża lotaryńskiego z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem lotaryńskim z motywem liścia lipy,
– steli zakończonych łukiem i zwieńczonych żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego (2),
– steli zakończonych dwuspadowo i zwieńczonych żeliwnym krzyżem lotaryńskim (2).
 
Pochowano tu 9 żołnierzy 1 pp Legionów, 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 5 żołnierzy z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 399.
  • J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 1914-1918, Kraków 2006.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), t. 3, Tarnów 2005, s. 266-267
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 364-365.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 126.
  • J. Gościej, Legioniści w Marcinkowicach, Nowy Sącz 2004.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MILKO WŁADYSŁAW KAPITAN Polnische Legionen
TOMASIK MIECZYSŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
MANDRAK STANISŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
WYKOWSKI [WYHORSKI] SZCZEPAN TADEUSZ SZEREGOWY Polnische Legionen
KAJSKI JAN SZEREGOWY Polnische Legionen
TROJANOWSKI STANISŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
WARRO JÓZEF SZEREGOWY Polnische Legionen
KOŁODZIEJ WŁADYSŁAW SZEREGOWY Polnische Legionen
ZABORNIAK ZYGMUNT SZEREGOWY Polnische Legionen
ZERZANEK IGNATZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ESPEN FERNDINAND UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
SCHWEIGKOFLER [SCHWEIGHÖFER] ALOIS Österreich-Ungarische Armee
SEBI ANDREAS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BILEK FRANZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HAVLIČEK FRANZ Österreich-Ungarische Armee
JIRA ALOIS DRAGON Österreich-Ungarische Armee
WYKARY NIKOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BODENSTEIN FRANZ Österreich-Ungarische Armee
HREJCIUK [HRECIUK] IWAN Österreich-Ungarische Armee
SCHLODER MIHÁLY Österreich-Ungarische Armee
PEJIČ MANAJLO Österreich-Ungarische Armee
MACH LEOPOLD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BALLA BERTALAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
OFFIZIER Österreich-Ungarische Armee 1
OFFIZIER Russische Armee 1
Russische Armee 4
Österreich-Ungarische Armee 1