Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210130-001
14
7
 
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona kamiennymi słupkami, połączonymi żelaznym łańcuchem. Główny element urządzenia mogiły stanowi pomnik w formie prostopadłościennego postumentu zwieńczonego figurą orła. Na ścianach postumentu wyryte są daty „1939”, „1945” oraz umieszczony napis ułożony z metalowych liter „POLEGŁYM RODACY”. Po obu stronach pomnika znajdują się słupy z kwietnikami. Obszar mogiły podzielony jest wyłożoną kamiennymi płytami alejką. Symetrycznie względem alejki rozmieszczonych jest 14 krzyży (po siedem na każdej części pola grobowego) z owalnymi, metalowymi tabliczkami na skrzyżowaniu ramion. Obie części mogiły są obsypane korą drzewną.
 
W mogile pochowano szczątki 14 ofiar egzekucji, dokonanych przez okupanta niemieckiego na osobach związanych z ruchem oporu w latach 1943-1944.
  • M. Łomnicki, Okupacja hitlerowska i ruch oporu, w: Piwniczna Zdrój. Studia i szkice z dziejów miasta 1772–1998, red. J. Długosz, Piwniczna-Zdrój 1998, s. 325, 326, 333, 336
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 88.
  • S. Czerpak. T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s 180 (informacja o egzekucji w Łomnickiem).
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
TOKARCZYK STANISŁAW Polnische Heimatarmee
MSZAŃSKA AGATA Bauernbataillonen
ŁOMNICKA AGNIESZKA Bauernbataillonen
MROZEK JADWIGA Bauernbataillonen
LEŚNIAK KATARZYNA Bauernbataillonen
BORYS JULIAN Polnische Heimatarmee
DUDA FRANCISZEK Polnische Heimatarmee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Polnische Heimatarmee 7