Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210040-002
103
0
Cmentarz założony jest na planie prostokąta ze spłaszczonym wyłamaniem od strony wschodniej i otoczony betonowym słupami na podmurówce, połączonymi parami żelaznych rur. Znajdujące się od strony zachodniej wejście zamyka jednoskrzydłowa, żelazną furtką. Głównym elementem cmentarza jest pomnik w formie kolumny, zwieńczonej figurą ptaka (prawdopodobnie turula – legendarnego ptaka w mitologii węgierskiej) zrywającego się do lotu, osadzonej kamiennym cokole w kształcie ściętego ostrosłupa. Na kolumnie umieszczona jest plakietka w kształcie krzyża łacińskiego. Na umieszczonych w trzech ścianach cokołu kamiennych tarczach znajdują się napisy w języku węgierskim i niemieckim:
– „EHRE DEN HELDEN/ – TISZTELET/ A/ HÖSÖKNEK/ (strona zachodnia),
– „HIER/ RUHEN/ KRPL. 77 INF./ DES K.U.K.I.R.No 30/14 RUSS. SOLDATEN/ GEFALLEN AM 13/XII /1914“ (strona południowa),
– „ITT NYUGSZIK/ AM. KIR. 30 SZ./ HONVED – GYALOGEZRED/ TIZEDESE 77 GYALOGOSA/ 14 OROSZ KATONA/ 1914/ ELESTEK/ 1914 XII/ 13“
 
Na cmentarzu znajdują się dwa nagrobki w formie:
– żeliwnego krzyża lotaryńskiego na betonowym postumencie,
– żeliwnego krzyża łacińskiego z tarczą na skrzyżowaniu ramion na betonowym postumencie.
 
Pochowano tu 87 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 16 z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 144.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 7.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 179.
  • R. Frodyma, Cmentarz wojskowe z I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórze, Warszawa 1985, s. 105-106.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee 77
KORPORAL Österreich-Ungarische Armee 3
Österreich-Ungarische Armee 7
Russische Armee 16