Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210040-004
43
0
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowymi słupami połączonymi parami żelaznych rur. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową metalową furtką. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż pomnikowy z półkolistym zadaszeniem z ząbkowanej blachy. Na cmentarzu znajdują się dwa nagrobki w formie żeliwnego krzyża maltańskiego oraz żeliwnego krzyża lotaryńskiego na betonowym postumencie.
 
Pochowano tu 13 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 30 z armii rosyjskiej.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 2, Tarnów 2002, s. 11.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 179-180.
  • R. Frodyma, Cmentarz wojskowe z I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórze, Warszawa 1985, s. 103.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 13
Russische Armee 30