Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210110-002
1
1


Nagrobek z jasnego granitu. U wezgłowia prostokątna stela z ciemnego kamienia z napisem memoratywnym: „ŚP/ ANTONI KITA/ STRAŻNIK WIĘZIENIA W MUSZYNIE/ UR.XII.1905/ ZAMORDOWANY PRZEZ NIEMCÓW/ 16.I.1940/ BOŻE ZBAW JEGO DUSZĘ”.


 


Strażnik więzienny Antoni Kita został rozstrzelany 16 stycznia 1940 r. przez funkcjonariuszy Gestapo za ułatwienie ucieczki 8 oficerom aresztowanym podczas przekraczania granicy.

  • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939–1945, Kraków 1972, s. 179.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 466.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo nowosądeckie, Warszawa 1984, s. 59.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KITA ANTONI OSOBA CYWILNA