Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1210110-003
22
14
Mogiła ogrodzona jest kamiennymi słupami, nakrytymi czterospadową nakrywą oraz kutymi balustradami. Główny element urządzenia mogiły stanowi zakończona dwuspadowo kamienna ściana pomnikowa. Przed ścianą znajduje się kamienny krzyż z nałożonym na lico żeliwnym, ażurowym krzyżem z motywem miecza i wieńca laurowego. U podstawy krzyża znajdują się tablice z napisami w języku niemieckim i polskim:
– „ES MUSSTE NACHT/ IN DIESEN/ AUGEN/ WERDEN/ DAMIT EIN NEUERTAG/ FÜR EUCH ERSCHEINE
– „ŻOŁNIERZE POLEGLI/ W OKOLICY MUSZYNY/ W GRUDNIU 1914/ MADRYGA DAMIAN/ KUZACH FEDKO/ BILIŃSKI JAN/ ORAZ 4 NIEZNANYCH”
– „OCZY NASZE/ NOCĄ ZASZŁY/ ABY W WASZYCH/ NOWY DZIEŃ ZAŚWITAŁ”
W narożach mogiły zachowały się słupki z oznaczeniami geodezji wojskowej w formie liter HV.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 407.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915(1918), T. 3, Tarnów 2005, s. 230-231.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 359.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik. T. 3, Pruszków 1998, s. 117-118.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MANDRYGA DAMIAN Österreich-Ungarische Armee
BILIŃSKI JOHANN Österreich-Ungarische Armee
KURACH FEDKO SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SZYLKIEWICZ MICHAEL OSOBA CYWILNA Österreich-Ungarische Armee
LABIAK JAKOB KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MORLAK ROMAN RESERVIST PIONIER Österreich-Ungarische Armee
ARTIMKO [ARTINKO] LADISLAUS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
MACH FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
LUC JOHANN OSOBA CYWILNA Österreich-Ungarische Armee
HANEL KARL OFFIZIER Österreich-Ungarische Armee
WÓJCIK JOHANN Österreich-Ungarische Armee
DRÓŹDZIAK AZAFET OFFIZIER Österreich-Ungarische Armee
WENDLOWSKI FRIEDRIECH GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
STEPÁNEK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 8