Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1208020-002
6
2
Mogiła ziemna w betonowym, krawężnikowym obramowaniu. U wezgłowia mogiły znajduje się betonowy, prostopadłościenny postument zwieńczony rzeźbą przedstawiającą orła. Na frontowej ścianie postumentu umieszczony jest okrągły, metalowy medalion przedstawiający twarz kobiety oraz czarna tablica z napisem: „TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE A.L./ ODDZ. B. GŁOWACKIEGO/ ANDRUSIEWICZ JÓZEF K-T DZIELNICY „MNISZEK”/ KRÓLIKOWSKI JÓZEF Z-CA./ ORAZ CZTERECH ŻOŁNIERZY/ O NIEZNANYCH NAZWISKACH/ POLEGLI ZA OJCZYZNĘ/ Z RĄK HITLEROWSKICH/ W DNIU 4.IV.1944/ CZĘŚĆ ICH PAMIĘCI.” Do postumentu przylegają po obu stronach betonowe stele ze zdjęciami pochowanych i tablicami z napisami:
– „† JÓZEF/ KRÓLIKOWSKI/ UR. 1921”,
– „† JÓZEF/ ANDRUSIEWICZ/ UR. 1921”.

W kwietniu 1944 r. przez policję kryminalną w leśniczówce zostali rozstrzelani żołnierze Armii Ludowej. Zwłoki zakopane w miejscu egzekucji w pobliżu leśniczówki Barani Dół po wojnie ekshumowano i pochowano na cmentarzu parafialnym.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 994, s. 281.
  • Polski Czerwony Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań, Arkusz grobownictwa z 1945 r.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 193, 212.
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie, Warszawa 1984, s. 22-23.
  • Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, red. W. Barczyński, S. Piwowarski, Miechów 2010, s. 61.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KRÓLIKOWSKI JÓZEF Volksarmee
ANDRUSIEWICZ JÓZEF Volksarmee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Volksarmee 4