Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1208030-007
1
1
Mogiła nakryta lastrykową płytą, u wezgłowia betonowy krzyż łaciński z prostokątną tablicą z napisem: „Kubrak Wawrzyniec/ ,KUBA’/ CZŁONEK AK/ POLEGŁ ZA OJCZYZNĘ/ 27.VII.1944 r.”

Pochowano tu żołnierza Armii Krajowej Wawrzyńca Kubraka ps. „Kuba” z 5 kompanii „Kozica” z Kozłowa, który poległ 26 lub 27 lipca 1944 r. podczas ataku na niemiecki umocniony punkt obronny w Kozłowie.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 277.
  • B. Nieczuja-Ostrowski, Rzeczpospolita partyzancka. Inspektorat „Maria” w walce, Warszawa 1991, s. 172, 259, 453.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 2: Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994, s. 147.
  • Ziemia miechowska, moja mała ojczyzna, red. W. Barczyński, S. Piwowarski, Miechów 2010, s. 84.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KUBRAK WAWRZYNIEC STRZELEC Polnische Heimatarmee