Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206030-001
584
5
Na terenie cmentarza znajdują się dwa pomniki. Pierwszy z nich ma formę krzyża z metalowych listew, z motywem czterech liści na skrzyżowaniu ramion, umieszczonego na niskim postumencie z datą „XI 1914”. Drugi pomnik ma formę obramowanej kamieniami i przykrytej dwoma granitowymi płytami mogiły. U wezgłowia mogiły znajduje się ściana pomnikowa z granitu z prześwitem w kształcie krzyża oraz napisami:
– „PAMIĘCI ŻOŁNIERZY/ POLEGŁYCH/ 18 LISTOPADA 1914 ROKU”
– „MIEJSCE BITWY/ I WIECZNEGO SPOCZYNKU/ OK. 1500 ŻOŁNIERZY ARMII/ AUSTRO-WĘGIERSKIEJ/ I ROSYJSKIEJ”.

Otoczenie pomników jest ogrodzone słupkami z granitu o nieregularnym kształcie.

W wyniku walk w listopadzie 1914 r. na terenie Lasu Maszkowskiego poległo wielu żołnierzy z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej. Na pobojowisku w listopadzie 1916 został założony cmentarz wojenny, na którym spoczęły szczątki 584 żołnierzy, w tym 420 z armii austro-węgierskiej i 164 z armii rosyjskiej. W karcie ewidencyjnej miejsc walk i straceń z 1964 r. podano liczbę 1500 pochowanych.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
VARGA JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOG JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZABO [BODI] LASZLO Österreich-Ungarische Armee
KIRALY JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOTH KISS DANIEL [DAVID] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 415
Russische Armee 164