Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1213010-002
49
49
W górnej części obelisku znajduje się wnęka w kształcie krzyża łacińskiego. Na ścianach postumentu znajdują się napisy:
- „DIESER STEIN !/ GEWIDMET EUCH AUS TREUER KAMERADSCHAFTLIEBE,/ MÖGE FÜR ALLE ZEITEN ZEUGNISS DARAN GEBEN/ DASS WIR DIE ZEUGEN EUEREN THATEN WAREN,/ STOLZ AUF EUCH SIND:/ DIE OFFIZIERE DES 57. INFANTERIE UND 1.UHLANEN/ REGIMENTS”;
– „VON 57. INFANTERIE REGIMENT:/ KORPORAL: JAKOB BURKOT/ MATHIAS SYSOL/ GEMEINE: PAUL JOB/ JAKOB JONIK/ SALAMON LASSINGER/ ALBERT OLEJARCZYK/ JOHANN PAWŁOWSKI/ ALBERT PALA/ JOHANN PYREK/ MICHAEL PRZYBYLSKI/ LUDWIG SOWA/ THOMAS WOJNAROWICZ.”;
– „VON 1. UHLANEN REGIMENT:/ KORPORAL: ALFRED DITTRICH./ FRANZ FOREK/ GEMEINE: VINZENZ ADAMCZYK/ JOSEF JENDRASZCZYK/ ALBERT KASPEREK/ JOSEF KULCZYK/ FRANZ KULIK/ MARTIN WOLNY”.

Na frontowej ścianie obelisku z marmuru umieszczony jest krzyż łaciński i panoplium. Na przedniej ścianie postumentu znajduje się inskrypcja z napisem: „RUHE STAETTE/ der am 27. Juni 1866 in dem/ Gefecht bei Oswiecim/ den Heldentod für König/ und Vaterland Gefallenen/ 27 Preussischen Soldaten/ Mitgewidmet von dem Offizier/ Corps. des Königl. 3 o s Infanterie/ Regiment No. 62.” Na prawym boku postumentu znajduje się inskrypcja: „Gefallen sind v.d. 10.u. 11 Comp.:/ 5. o s I. Rgts. No 62./ Hauptm. u. C. Chef d. Graf/ v. Königsdorrf/ Lieutn: T. Böge,/ Uoffz: C. Burdzik u. B. Reinsch/ Gefr.: J. Krzizok/ Gem: J: J. Jonkisch.” Na tylnej ścianie postumentu znajduje się napis: „ Na podstawie postumentu wyryty jest dopisek „Junglist in Ratibor”.

Za pomnikiem znajdują się dwie mogiły ogrodzone zdobionym metalowym płotem osadzonym na obramowaniu. U wezgłowia pierwszej z mogił znajduje się obelisk z piaskowca osadzony na postumencie z żeliwną tablicą z napisem: „Julius/ Rischka/ k.k./ Hauptmann | Roderich von Grünenwald/ k.k./ Oberlieutenant”.

U wezgłowia drugiej mogiły znajdują się dwa obeliski z piaskowca osadzone na postumencie z żeliwnymi tablicami z napisami:
– „MORITZ FREIHERR von LEHMANN/ k.k. Rittm. Escad. Comdt. Des 1. Uhlanen-/ Regiments Ritter des Maria-Theresien-/ und des Eisernen Kronen-Ordens K.D./ Besitzer des Militär-Verdienst-Kreuzes K.D./ Landstand von Böhmen Mähren/ und Schlesien/ Geblieben vor dem Feinde am 27 Juni 1866”,
– „WOLF WITOLD NICOLAUS/ von SCHOENBERG/ A.D. HAUSE OBERREINSBERG K.S./ LEUTNANT IM K. K. 1. ULANENREGIMENT/ GRAF von GRUENNE/ GEB. D 27 FEBRUAR 1847/ GEFALLEN D 27 JUNI 1866/ ………. OSWIECIM”.

W czerwcu 1866 r. wybuchła wojna między Prusami a Austrią. Wojska pruskie przeprawiły się 27 czerwca w okolicach Pławy Brzezinki i Babic. Doszło do bitwy z siłami austriackiego 57 pułku piechoty i 1 pułku ułanów. Po początkowych sukcesach wobec zaciętej obrony dworca kolejowego i odparcia pruskiej kawalerii przez austriackich kawalerzystów 1 pułku ułanów. Po obu stronach walczyli Polacy. W walkach polegli min. dowodzący min. 5 szwadronem rotmistrz Moritz von Lehmann, pośmiertnie odznaczony krzyżem rycerskim Orderu Marii Teresy i Orderem Żelaznej Korony oraz kapitan piechoty Juliusz Ryszka ze Lwowa.. 28 czerwca ciała 47 poległych pochowano na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
  • M. Nitka, Cmentarz parafialny w Oświęcimiu, Pękowice-Oświęcim 2013, s. 44-50.
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, maszynopis S. Iskierka, M. Wirgiński, Inwentaryzacja cmentarza rzymsko-katolickiego w Oświęcimiu, Oświęcim 1986.
  • Elżbieta Skalińska-Dindorf, Kronika Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia 1772-2003, Oświęcim 2006, s. 48-51.
  • Elżbieta Skalińska, Oświęcim wczoraj i dziś, Oświęcim 2001, s. 95-100.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
RISCHKA JULIUS HAUPTMANN andere
RITTER VON LEHMANN MORITZ RITTMEISTER andere
VON GRÜNENWALD RODERICH OBERLIEUTNANT andere
VON SCHOENBERG WOLF WITOLD NICOLAUS LIEUTNANT andere
BURKOT JAKOB KORPORAL andere
SYSOL MATHIAS KORPORAL andere
JOB PAUL GEMEINER andere
JONIK JAKOB GEMEINER andere
LASSINGER SALAMON GEMEINER andere
OLEJARCZYK ALBERT GEMEINER andere
PAWŁOWSKI JOHANN GEMEINER andere
PALA ALBERT GEMEINER andere
PYREK JOHANN GEMEINER andere
PRZYBYLSKI MICHAEL GEMEINER andere
SOWA LUDWIG GEMEINER andere
WOJNAROWICZ THOMAS GEMEINER andere
DITTRICH ALFRED KORPORAL andere
FOREK FRANZ GEMEINER andere
JENDRASZCZYK JOSEF GEMEINER andere
KASPEREK ALBERT GEMEINER andere
KULCZYK JOSEF GEMEINER andere
KULIK FRANZ GEMEINER andere
WOLNY MARTIN GEMEINER andere
GRAF VON KÖNIGSDORFF HAUPTMANN andere
BÖGE T. LIETNANT andere
BURDZIK C. UNTEROFFIZIER andere
REINSCH B. UNTEROFFIZIER andere
KRZIZOK J. GEFREITER andere
JONKISCH J. GEMEINER andere
WEYRACH R. LEUTNANT andere
MEJA J. SERGEANT andere
AST F. UNTEROFFIZIER andere
HEIN G. GEFREITER andere
DOLINA J. GEFREITER andere
JASCHKE J. GEFREITER andere
SCHWARZ E. GEFREITER andere
WINTER J. WEHRMANN andere
KUCHLER G. WEHRMANN andere
SCHWOCWAHN A. WEHRMANN andere
HOFFMANN H. WEHRMANN andere
PFUMFEL J. WEHRMANN andere
CHMIEL L. WEHRMANN andere
BOTHAR A. WEHRMANN andere
RASFEK J. WEHRMANN andere
EHR J. WEHRMANN andere
IRGEL J. WEHRMANN andere
WOLFF A. WEHRMANN andere
KONETZKY A. JÄGER andere
BAUMGART E. HORNIST andere