Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1213010-006
700
0
Mogiła założona jest na planie prostokąta i ogrodzona z trzech stron słupkami połączonymi żelaznym łańcuchem, osadzonymi na murku, a z jednej strony – murem z betonową nakrywą. O mur oparta jest metalowa tablica z napisem w języku polskim, rosyjskim, hebrajskim, francuskim angielskim: „ZBIOROWA MOGIŁA OKOŁO 700 WIĘŹNIÓW OBOZU ZAGŁADY/ AUSCHWITZ, ZAMORDOWANYCH W OSTATNICH DNAICH/ ISTNIENIA OBOZU”.

Wnętrze urządzone jest w formie pasu zieleni obsadzonego bukszpanem, biegnącego wzdłuż ogrodzenia oraz skweru na planie prostokąta, oddzielonych od siebie utwardzoną alejką. Na środkowym skwerze, obsadzonym trawą i żywotnikiem, umieszczona jest granitowa płyta nagrobna z metalowym krzyżem u wezgłowia i napisem: „†/ OBOK PROCHÓW MĘŻA, KTÓRY ZGINĄŁ/ W TUT. OBOZIE W 1942/ SPOCZYWA/ KATARZYNA/ ROMANOWSKA/* W STANISŁAWOWIE/ † MANNHEIM 1979”.

W 1945 r. pochowano tu zwłoki ofiar KL Auschwitz zamordowanych podczas ewakuacji obozu.
  • J. Krawiec, Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów w Oświęcimiu na Zasolu 1916-1983, Kraków 2013, s. 132-133.
  • I. Pająk, Przewodnik wzdłuż trasy ewakuacyjnej więźniów KL Auschwitz-Birkenau z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego, Katowice 2007, s. 20.
  • A. Strzelecki, Wyzwolenie KL Auschwitz, „Zeszyty Oświęcimskie”, 1974, Nr 3 (specjalny), s. 103-108.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
700