Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1213060-002
8000
0
Teren cmentarzyska ogrodzony jest siatką stalową i obejmuje obszar na planie wydłużonego pięcioboku przy ul. Leśnej. Główny element cmentarzyska stanowi kompozycja pomnikowa usytuowana we wschodniej części obiektu. Składa się ona z mniejszych czterech kamiennych bloków. Na dwóch z nich umieszczona jest ściana pomnikowa z kamiennego bloku. Na niej znajdują się wykonany z ciemnego kamienia emblemat w kształcie pięcioramiennej gwiazdy oraz tablice z napisami:
– „CMENTARZYSKO/ 8000/ ZAMORDOWANYCH/ JEŃCÓW/ RADZIECKICH”,
– „КЛАДБИЩЕ/ 8000/ПОГИБШИХ/ СОВЕТСКИХ/ ВОЕННОПЛЕННЫХ”,
– „1941–1942”.

Od bramy wejściowej znajdującej od strony wschodniej do pomnika prowadzi ujęta w krawężnik alejka, wzdłuż której rosną sosny. Za pomnikiem rośnie wierzba płacząca. Na północ od alejki znajduje się rząd czterech, wykonanych z ciemnego kamienia steli z napisami w języku polskim, angielskim, hebrajskim i rosyjskim: „Pamięci/ radzieckich jeńców wojennych/ ofiar nazistowskiego ludobójstwa/ W tym miejscu znajdują się ich popioły./ Niech spoczywają w pokoju.”

Spoczywają tu prochy ok. 8000 jeńców sowieckich zmarłych lub zamordowanych przy budowie obozu Auschwitz II – Birkenau.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod. red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 38-44, 50.
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Rote Armee 8000