Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1206050-012
8
8
Mogiła założona jest na planie wydłużonego prostokąta i nakryta sześcioma lastrykowymi płytami i jedną granitową, na których umieszczone są trzy lastrykowe i jedna granitowa podstawa z tablicami memoratywnymi. Na podstawie drugiej od lewej podstawie oprócz tablicy, znajduje się metalowy medalion przedstawiający głowę Chrystusa.

Na tablicach wyryte są napisy (od lewej):
„Ś.P./ FRANCISZEK RODAK/ + LAT 37/ JAN GRUSZKA/ + LAT 26/ JAN WÓJCIK/ + LAT 25/ JÓZEF WÓJCIK/ + LAT 22/ PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA”
„GRÓB POMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW 3 – VII – 1943 R.”
„Ś.✝P./ WOJCIECH DROŻNIAK/ + LAT 62/ KAZIMIERZ KRZYSTOFORSKI/ + LAT 48/ JAN ADAMSKI/ + LAT 33/ WŁADYSŁAW KASPRZYK + LAT 19/ PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA”
„PRAKSEDA ADAMSKA/ PRZEŻYŁA LAT 94/ JAN ADAMSKI/ PRZEŻYŁ LAT 33/ PROSZĄ O WESTCHNIENIE/ DO BOGA”.

Pochowano tu osoby rozstrzelane przez funkcjonariuszy Gestapo i żandarmerii 3 lipca 1943 r. Wilkowie i Wysiółku Luborzyckim pod zarzutem kontaktów z ruchem oporu i udzielania pomocy grupie „Tatara”.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 996, s. 231.
  • J. Guzik, Racławickie wezwania. Monografia okupacyjna ziemi miechowskiej 1939–1945, Wawrzeńczyce 1987, s. 183 (podana błędna 3 listopada 1943 r. jako data egzekucji, zaznaczono, że Kazimierz Krzysztoforski miał zostać pochowany na cmentarzu w Biórkowie Wielkim).
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo krakowskie miejskie, Warszawa 1984, s. 60 (Krzysztoporski wymieniony jako członek BCh), 111 (wymienia tylko nazwiska 5 mężczyzn).
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ADAMSKI JAN
DROŻNIAK WOJCIECH
GRUSZKA JAN
KASPRZYK WŁADYSŁAW
KRZYSZTOFORSKI KAZIMIERZ Bauernbataillonen
RODAK FRANCISZEK
WÓJCIK JAN
WÓJCIK JÓZEF