Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1204060-001
97
60
Cmentarz założony jest na planie litery L i ogrodzony betonowymi słupami, połączonymi siatką stalową. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z siatki stalowej. Główny element cmentarza stanowi krzyż pomnikowy z drewnianych belek spiętych metalowymi klamrami, nakryty półkolistym zadaszeniem, ustawiony na dwustopniowym postumencie o obłych krawędziach.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:
– krzyży lotaryńskich z płaskownika z ramką u podstawy na tabliczkę imienną, osadzonych na zakończonych półkuliście postumentach (typ ф),
– mniejszych żelaznych krzyży łacińskich z motywem kraty i dwuspadowym zadaszeniem, osadzonych na cokołach o obłych krawędziach (typ B),
– większego żelaznego krzyża łacińskiego z motywem kraty i dwuspadowym zadaszeniem, osadzonego na cokole o obłych krawędziach (typ B),
– większego żelaznego krzyża lotaryńskiego z motywem kraty i dwuspadowym zadaszeniem, osadzonego na cokole o obłych krawędziach (typ Б).

Na krzyżach nagrobnych umieszczone są prostokątne, emaliowane tablice z informacjami o pochowanych.

Za krzyżem pomnikowym ustawiony jest krzyż z metalowych rur i promienistą glorią, który nie należał do pierwotnego wystroju.

Pochowano tu 70 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 21 z armii rosyjskiej oraz 6 z armii niemieckiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 62-63 307, GW 62 s. 292.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 300.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 425-427.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 275-276.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 111-112.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, 378-379.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
TEODOROWICZ NIKITA Russische Armee
ZŁENKO TEODOZYJ Russische Armee
ZANOW WALAK DAMIAN Russische Armee
MICHAJŁOW MATWIJ Russische Armee
PETŘIK JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCAB [KOGOR] WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAREK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHLÁDEK [CHLADNYK] FRIEDRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RITTENAUER FRANZ [EDUARD] LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RYCHNOVSKÝ [RYCHNOVSKÝ] JAROSLAUS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KALOUŠEK JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SENDERA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NAVRÁTIL [NAVRÁT] JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OBOŘIL FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PROCHÁZKA FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PETLACH JULIUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BANDURA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HEGER RUDOLF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HRUBÝ JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HASSENBERGER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FI. . . . LEOPOLD OFFIZIER D. Österreich-Ungarische Armee
BUŠ JOSEF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EORY RUDOLF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
CZURDA [CZIERDA] JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DANIEL JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAUMGARTNER JOHANN KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MIKSCHE JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATOŠEK FRANZ EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOVÁK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOTAS RUDOLF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
JELINEK LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAL JAROMIR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLICHA WILHELM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KYCHLER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAZAR FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUDVIK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HNADEK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KANIORCZYK PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LEITGEB FRANZ RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BRÜCKNER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ETZMANNSDORFER LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRIEBERT IGNATZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SITTE WILHELM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRÜCKNER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STÖGER FRANZ ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
ANGENENDT KARL Deutsche Armee
ANBERGER LUDWIG Deutsche Armee
MOSES WILHELM Deutsche Armee
SCHNEIDEREITER FRIEDRICH Deutsche Armee
KLEIN EMIL Deutsche Armee
FRITSCHE KARL Deutsche Armee
SEDLAK RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ULEHLA [UCHLA] HANS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VOLÁK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VANÉK KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WELLF [WELLAN] FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZABRANSKY FERDINAND INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZEHRADNIČEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BIERNHARDT OTTMAR LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
GOČIN IWAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 20
Deutsche Armee 0
Russische Armee 17