Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1204070-001
159
58
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona, od strony zachodniej pełnym betonowym murem, wzmocnionym słupami, z pozostałych stron – betonowymi słupami, połączonymi niską podmurówką i metalowymi rurami. Główny element kwatery stanowi znajdująca na wprost wejścia w linii muru zakończona dwuspadowo ściana pomnikowa z gzymsem z zdobionym profilowanymi krzyżami greckimi. W płycinie ściany pomnikowej znajduje się tablica wykonana po II wojnie światowej z napisem: „1914/ UNS TRÄNEN MUSST IHR WEHREN/ KEIN LEBEN HAT BESTAND, WOHL DEM/ DER STARB IN EHREN/ FÜR KAISER UND VATERLAND”. Na górnej części ściany pomnikowej znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca skrzyżowane lufy armatnie.
Przed pomnikiem usytuowana podłużna, prostokątna mogiła, otoczona niskim ogrodzeniem z kraty z metalowych prętów, osadzonym na betonowym krawężniku. Na mogile znajduje się 5 jednakowych nagrobków w formie ściętych pulpitowo betonowych bloczków osadzonych na betonowej podstawie. Od strony pomnika na trzech metalowych prętach umieszczony jest emblemat przedstawiający pięcioramienną, czerwoną gwiazdę.
Groby z I wojny światowej rozmieszczone są w ujętych w krawężniki rzędach, prostopadłych do alejki głównej mogiły żołnierzy sowieckich. Na grobach znajdują się nagrobki w formie:
– dwuramiennych krzyży z płaskownika z prostokątną ramką u podstawy (typ ф), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych dwuramiennych krzyży (typ л), osadzonych na zakończonych półkuliście betonowych cokołach,
– kutych krzyży łacińskich o ramionach od góry spiętych blaszanym zadaszeniem, od dołu spiętych prętami, osadzonych na zakończonych półkuliście, betonowych cokołach (typ E),
– żelaznych krzyży łacińskich z szerokiego płaskownika z motywem żelaznej kraty i dwuspadowym zadaszeniem z ząbkowanej blachy (typ B), osadzonych na betonowych cokołach o obłych krawędziach.
Na krzyżach umieszczone są okrągłe, owalne lub prostokątne, emaliowane tabliczki z informacjami o pochowanych.

W kwaterze pochowanych jest 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 3 z armii niemieckiej, 39 z armii rosyjskiej oraz 3 jeńców z armii serbskiej, poległych lub zmarłych z okresu I wojny światowej. W kwaterze pochowano również szczątki 59 żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 r., które ekshumowano z miejscowości: Delastowice, Lubasz, Słupiec, Suchy Grunt, Szczucin, Świdówka, Wola Szczucińska.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, ZPGKiM-KR 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, GW 37 s. 13-17 345-355, GW 61 s. 256.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 300.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): wykazy poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 436-438.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 277-278.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2, Pruszków 1997, s. 114-115.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 386-387.
  • Nekropolia radzieckie w Polsce południowej, pod red. A. Pilcha, Kraków 1976, s. 193-194.
  • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988, s. 744.
  • Mitteilungen und Berichte des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“, 2019, 2 (149), s. 34.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KASSANITS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOLLER JOSEF HUSAR Österreich-Ungarische Armee
SCHÖN EMMANUEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOŘIL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KOLAI STEFAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GATTE [GALLE] JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
TRESKE KARL WEHRMANN Deutsche Armee
HOHECKER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRUDNY FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BEER SAMUEL HONVED Österreich-Ungarische Armee
PYRONTEK KARL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
TONAR LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHACHNER JOHANN Österreich-Ungarische Armee
KOC IWAN TRAIN SOLDAT Österreich-Ungarische Armee
VESZELKA JOSEF LANDSTURMMANN KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
GUTTMANN RESSO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUKAS BATIYCER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BELIK JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAULIN STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MORWA STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOLOSA ISTVÁN LANDSTURMMANN HUSAR Österreich-Ungarische Armee
MÉSZÁROS PÁL HUSAR Österreich-Ungarische Armee
STOJANOVIČ MILAN KRIEGSFREIWILLIGER andere
JANOS VALENTIN ULANEN Österreich-Ungarische Armee
BARTEL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PAZELT KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZAUHAR FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BEZOUŠKA JAROSLAUS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BUDAJ KARL HUSAR Österreich-Ungarische Armee
MADEY LADISLAUS Österreich-Ungarische Armee
MARZENA JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MUSZ JOHANN PIONIER Österreich-Ungarische Armee
HICKL JOSEF RESERVIST OBERKANONIER Österreich-Ungarische Armee
BACZ MICHAEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŁYSKO PETER SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KUBASZEK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KASZA JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
ERNSZL [ERNST] LUDWIG ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOTH LAJOS HUSAR Österreich-Ungarische Armee
WRONKOWICZ MARTIN LANDSTURMMANN KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
CSENÁR FRANZ RESERVIST PIONIER Österreich-Ungarische Armee
LEGEŻYŃSKI MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STASZKOWOM AMBREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHUSTER MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GABRYS ADALBERT LANDSTURMMANN KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
FINK ARON FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
LEITNER FRANZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
SEMENOW KONSTANTIN OBERST Russische Armee
KUBOŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KURZ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CÉCH VINZENZ VERPLEGUNGSSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
SPERLIN FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAVLOVIČ NASTAS KRIEGSFREIWILLIGER ULAN andere
NOWAKOCKIJ IGNATZ Russische Armee
DOWRKEWITZES PAUL INFANTERIST Russische Armee
CHRYCHORY GENZAŁ KOSAK Russische Armee
JAROSZ ADALBERT KRIEGSFREIWILLIGER Russische Armee
BUCZYŃSKIJ STIEPAN FIEDOROWICZ Rote Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 8
Deutsche Armee 1
Russische Armee 34
Rote Armee 58