Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1218090-009
0
0
  • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo bielskie, Warszawa 1987, s. 22 (informacja o rozstrzelaniu w 1944 r. w Księżym Lesie w Choczni 10 osób).