Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1216140-014
1
1
Na mogile znajduje się nagrobek z szarego granitu z prostokątną stelą u wezgłowia, na której umieszczono: medalion ze zdjęciem, krzyż z metalowym emblematem na skrzyżowaniu ramion, przedstawiającym orzełka wojskowego, oraz tablicę z symbolem „Polski Walczącej” i napisem: „Ś.✝P./ Kpt. Jan Dubaniowski/ ps. „Salwa”/ 1912-1947/ Dowódca Oddziału Partyzanckiego AK/ Zamordowany przez UB w Rudzie Kameralnej/ 27 września 1947 roku/ DLA CIEBIE POLSKO ZA TWOJĄ/ WOLNOŚĆ I DLA TWOJEJ CHWAŁY”.

Przed wojną Jan Karol Dubaniowski był oficerem 10 pułku artylerii ciężkiej Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 r. trafił do niemieckiej niewoli. W 1942 r. uciekł z obozu jenieckiego i dotarł do Przemyśla, skąd wraz z rodziną przeniósł się do Krakowa. Działał w strukturach Armii Krajowej. Po wojnie prowadził działalność w zbrojnym podziemiu, dowodząc oddziałem „Żandarmeria”. Zginął 27 września 1947 r. w czasie obławy zorganizowanej przez UB w miejscowości Ruda Kameralna.
  • M. Korkuć, Zostańcie wierni tylko Polsce... Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944 – 1947), Kraków 2002, s. 372.
  • M. Korkuć, Oddział Partyzancki NSZ kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”, „Zeszyty Historyczne WiN”, nr 22: 2004, s. 29–41.
  • Atlas polskiego podziemia niepodległościowego, red. R. Wnuk i in., Warszawa 2007, s. 308, 314, 322.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
DUBANIOWSKI JAN KAROL KAPITAN