Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1261040-001
283
187
Cmentarz założony jest na planie wieloboku i ogrodzony odcinkami kamiennego muru i betonowej balustrady od strony ulicy Siostry Faustyny, skarpą i stalową siatką od strony prywatnej posesji oraz kamiennymi słupami połączonymi metalowym sztachetowym płotem z pozostałych stron.

Historyczne wejście (obecnie nieczynne) na cmentarz znajduje się od strony ul. Siostry Faustyny. Ma formę zakończonej trójkątnym portalem kamiennej bramy, która zamykana jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Na bramie umieszczona jest kamienna z napisem: „CMENTARZ WOJENNY/ ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ/ KRIEGERSFRIEDHOF/ / NR 384 / 1914 – 1918”.

Drugie wejście zamykane jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów znajduje się od strony Alei Adolfa Hyły. Na krótkim odcinku muru przy wejściu umieszczona jest tablica z napisem „OMNIA PRO PATRIA/ TU SPOCZYWA 266 ŻOŁNIERZY/ NARODOWOŚCI: AUSTRIACKIEJ, CHORWACKIEJ,/ CZESKIEJ, ESTOŃSKIEJ, LITEWSKIEJ, NIEMIECKIEJ, / POLSKIEJ, ROSYJSKIEJ, RUMUŃSKIEJ, SERBSKIEJ/ SŁOWACKIEJ, SŁOWEŃSKIEJ, UKRAIŃSKIEJ/ WĘGIERSKIEJ, WŁOSKIEJ”.

Główny element architektoniczny cmentarza to wysoki drewniany krzyż łaciński z figurą Chrystusa, nakryty półkolistym zadaszeniem z ząbkowanej blachy. Po prawej stronie alejki łączącej historyczne wejście z pomnikowym krzyżem znajduje się ufundowany w 2018 r. pomnik w formie steli o ściętych narożach z herbem Chorwacji i tablicą z napisem: „O 100. OBLJETNICI/ PRVOGA SVJETSKOG RATA 1914.–1918// U SPOMEN NA POGINULE HRVATSKE VOJNIKE/ 100 ROCZNICĘ/ PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 1914–1918/ PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY CHORWACKICH/ KRAKÓW 2018 ROK/ REPUBLIKA HORVATSKA/ REPUBLIKA CHORWACJI”.
Na terenie cmentarza znajduje się 28 ujętych w krawężnikowe obramowania pól grobowych, odzwierciedlających układ grobów na archiwalnym planie cmentarza z 1918 r. U wezgłowi mogił umieszczone są nagrobki w formie betonowych postumentów z żeliwnymi krzyżami o rozszerzonych zakończeniach ramion w dwóch wariantach: z datą „1915” i bez daty.

Układ komunikacyjny cmentarza tworzą alejki wyłożone kamiennymi płytami. Po prawej stronie od wejścia południowo-wschodniego znajduje się tablica informacyjna, która zawiera informacje o cmentarzu i mieszczącym się w okresie I wojny światowej na terenie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach szpitalu wojskowym w języku polskim, angielski, niemieckim i rosyjskim. Na tablicy wymienione są nazwiska pochowanych.

Cmentarz wojenny nr 384 Łagiewniki powstał jako miejsce pochówku żołnierzy zmarłych w latach 1914–1918 w mieszczącym się w klasztorze pobliskim szpitalu wojskowym. Łącznie pochowano tu co najmniej 275 żołnierzy, w tym co najmniej 185 z armii austro-węgierskiej, 2 z armii niemieckiej nieznaną liczbę jeńców z armii rosyjskiej i prawdopodobnie 2 jeńców z armii serbskiej. W 1945 r. w obrębie cmentarza pochowano 8 poległych żołnierzy armii niemieckiej.

Pierwotnie groby oznaczane były drewnianymi deszczułkami, później drewnianymi krzyżami z tabliczkami imiennymi. Do wykonania trwałego urządzenia cmentarza przystąpiono w 1918 r. Jego projekt wykonał architekt Hans Mayr. Przed końcem wojny wykonano mur ogrodzeniowy i bramę z ozdobnym portalem. W okresie międzywojennym na cmentarzu pojawiły żeliwne krzyże i metalowa bramka. Z upływem lat cmentarz ulegał stopniowej degradacji.

W latach 2015–2017 przeprowadzony został kompleksowy remont cmentarza.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 45.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sygn. UW II 994, s. 91.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 413.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914 - 1915 (1918). Wykazy poległych i zmarłych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 3, Tarnów 2005, s. 335-339.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 390-391
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 159-161.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
KOKA ANTON ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROBO IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZIKALO NIKOLAI INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FEICHTENSCHLAGER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEIXNER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOLBAN GEORG RESRERVIST INFANTERIST TITULÄR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
RÖßLER JULIUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAZURLAK DIMITRI INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BÖROSÖK ISTVÁN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PILGER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DIDUCH WASYL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BERTA ANDREAS PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
TATOR MIKLOS HUSAR Österreich-Ungarische Armee
ZSELINSKI STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FECHER SÁNDOR HUSAR Österreich-Ungarische Armee
SCHENET URBAN TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
GEZA ISTVÁN HUS Österreich-Ungarische Armee
KONDOR GABRIEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZEMET URBAN TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
SUBJAK ILLÉS HUSAR Österreich-Ungarische Armee
LAJKO GÁSPÁR HUSAR Österreich-Ungarische Armee
BARDO JOSEF HUSAR Österreich-Ungarische Armee
RACZ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FELGITSCH JOHANN FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
OZSWARD FRANZ KANONIER Österreich-Ungarische Armee
PAŁA HEINRICH PAŁA SCH.R. 24 SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PELLE GYÖRGY HUSAR Österreich-Ungarische Armee
SAJTOŠ JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
TEI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FREILACH ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ADAM ANTAL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TOMAŠEK MATEJ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FEIX JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HEINE FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÖHLER WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTINKO ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAHN ANTAL HUSAR Österreich-Ungarische Armee
KRIŽ FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIPOS MICHAEL HUSAR Österreich-Ungarische Armee
VARGA - HIZER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIKA ANTON GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
HALASZ PAUL VORMEISTER Österreich-Ungarische Armee
VISI MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUBAY SÁNDOR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BURGSTALLER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
OBLONCZI DANIEL ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BRETTENTHALER FRANZ DRAGON Österreich-Ungarische Armee
BEZUSZKO VASIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MASSOTA ANDREAS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SPRENGER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HEGBMANN EMMERICH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BAKK LÁJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZMOLKA JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
LEHRNER JOSEF KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KREGLER FRANZ ARBEITER Österreich-Ungarische Armee
BARTOS WENZEL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
GIBIEC FRANZ KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
VOSZCZALEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WILTNER FERDINAND SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MĄCZKA ADALBERT OBERKONDÜKTEUR Österreich-Ungarische Armee
WEDER GUSTAV INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HYBEŠ FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
LANG RICHARD GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
JACZKO JONAS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SZABO GYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HIRSCH ANTON RESERVIST GEFREITER TITULÄR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
DUSEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POSCHIČEK GOTTLIEB INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BONATTI EMILIO UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
KAVANDZSIN TIVADAR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SVRAKA VASO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JOHANN HORAČEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHUSTER LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BENEŠ FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZINGER MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MARTOF JÁNOS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BÖHM LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ANTOŠ WENZEL ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LUTZ RUDOLF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SZELEZSANY JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FISCHER ALOIS KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
MÖWALD JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WIESER ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HÖSL JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KALMAR FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SPELDA JOSEF SANITÄTSSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
KUCHTAY SÁNDOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUKACZEV PETER HONVED Österreich-Ungarische Armee
PERGHEM LUIGI SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MILICKI GYÖRGY KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PFEIFFER MICHAEL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
RÁCZ STEFAN RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAMMER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MELNIK IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GYÖRGY SÁNDOR PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HAMPEL JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BEKESI DENES KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ÖHLSCHLÄGER FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BATORY LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KAINZ ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RIDZAK ZJAVKE INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOHEL ANTON DRAGON Österreich-Ungarische Armee
WEININGER PAUL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KALNAY FERENCZ VORMEISTER Österreich-Ungarische Armee
KALINKA FRANZ ULANE Österreich-Ungarische Armee
SLOBODA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
TINKL KARL STABSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SAFAŘ FERENCZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
SEREDARUK JOHANN KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KRONER MICHAEL HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOFLER FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TUREK RUDOLF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TALLER JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAZAREJ JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SALZBERN JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ENDRECZ IMRE SANITÄTSSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
KURUCZ IMRE INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STRELECKI IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GROBAUER BLASIUS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
FÜGELMANN JOSEF KANONIER Österreich-Ungarische Armee
PROROK JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOCSIŠ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BOLDIZSAR JÁNOS BOLDIZSAR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NEMETH ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
ORYSZCZAK WASYL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAULINA HEINRICH JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GIELMAS MICHAEL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
KOSZNAFEL ANDREAS KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
JUDA ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAZUR VALENTIN DRAGON Österreich-Ungarische Armee
SZABO FRANZ HUSAR Österreich-Ungarische Armee
HUEMER KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BENCSIK STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PLACHUTA VINCENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCZOG JOHANN HUSAR Österreich-Ungarische Armee
BREY ANTON OFFIZIERSDIENER Österreich-Ungarische Armee
JAGOŠ JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KAMENSZKY MATTHÄUS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LUCZKA PAUL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
THEIMER FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
DZURJACSKÓ JOHANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUZEK WAWRZYNIEC KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
WNUK KARL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MUNKACSI SÁNDOR KANONIER Österreich-Ungarische Armee
POINAR LEON HONVED Österreich-Ungarische Armee
FASCHINGER JOSEF JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VDOVIĆ SLAVKO KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GOLLER FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
OTTERSBÖCK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KREUZER JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GREGOR JAN BAZAN ULANE Österreich-Ungarische Armee
MRAZ PAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
WOSZCZYNA STANISLAUS SANITÄTSSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
MARKIEWICZ ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLAR JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HÜRCHZING JOHANN TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
BACH JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LESZO BASIL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MEIER HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
BUKOWSKI JACENTY KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
KLEBACHA ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOFSTÄTTER IGNATZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STARK RUDOLF INFANTERIST Deutsche Armee
KNEIDINGE FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROPA WOJCIECH KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
BARTEL WILHELM KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KLINIK MICHAEL KANONIER Österreich-Ungarische Armee
SKALA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DYKIJ DMYTRO SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MICHALCZYK PAUL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MOJSIUK GAWRIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FRYC JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PRZYBYLO JOSEF GEFREITER TITULÄR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SEDZISZEWSKI STANISLAUS KANONIER Österreich-Ungarische Armee
LAZARUK MICHAJŁO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GEMBAROWSKI LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POPELUK PETER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
ANDRYISZYN NIKOLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHREMMER ERNST INFANTERIST TITULÄR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
WOJTAS JOSEF TRAINSOLDAT Österreich-Ungarische Armee
KALINOWSKI ILKO SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KUBIN JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ALEXANDER MICHAEL ULANE Österreich-Ungarische Armee
PONIKIEWSKI JAKOB SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STUS MIRON WEHRMANN Österreich-Ungarische Armee
WOTA ANDREAS SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
andere 2
Russische Armee 1
85
Deutsche Armee 8