Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1211010-005
3
3
Na mogile znajduje się dwustopniowy nagrobek o wymiarach 1 x 2 m. U jego wezgłowia umieszczona jest prostokątna stela z czarnego kamienia z wyobrażeniem głowy Chrystusa w koronie cierniowej oraz złoconymi napisami: Rozstrzelane przez Gestapo/ 6 III 1944/ w Nowym Targu – Borze/ Ś.†P./ Katarzyna FILIPEK/ lat 46/ Sprawiedliwa wśród Narodów Świata/ wdowa, matka siedmiorga dzieci/ * / Helena MIGIEL/ lat 20/ młoda, waleczna dziewczyna/ * Maria BARGLIK/ lat 51/ żona, matka czworga dzieci”.

W styczniu 1944 r. w domu wdowy Katarzyny Filipek w Tokarni odnaleziono ukrywającą się rodzinę żydowską, którą tego samego dnia żandarmi wywieźli do Jordanowa i rozstrzelali. Po dwóch tygodniach Gestapo aresztowało Katarzynę Filipek, sołtysa Stefana Barglika i jego żonę Marię. Aresztowane kobiety z Tokarni trafiły do więzienia w Nowym Targu, do którego przewieziona została również Helena Migiel (właściwie Mrugała), aresztowana w Leśnicy i maltretowana w katowni gestapo w willi Palace w Zakopanem. Katarzyna Filipek, Maria Barglik i Helena Migiel zostały rozstrzelane 6 marca 1944 r. w lesie przy drodze do Ludźmierza. Egzekucję z ukrycia obserwowała matka Heleny Migiel, Ludwina Migiel, która przez lata opiekowała się leśną mogiłą.

W 1985 r. w związku z planowaną budową zakładów obuwniczych szczątki ekshumowano na koszt państwa i pochowano na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu.

W 1988 r. Katarzynie Filipek został przyznany przez Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie tytuł „„Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”.
  • Anna Zechenter,Jedenaste: przyjmij bliźniego pod swój dach, „Biuletyn IPN”, nr 3, 2009.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
FILIPEK KATARZYNA
BARGLIK MARIA
MIGIEL RECTE MRUGAŁA HELENA