Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201050-009
314
86
Kwatera została założona na planie zbliżonym do prostokąta z zaokrąglonym południowo-wschodnim narożem. Pierwotnie była ogrodzona żywopłotem. Pierwotny układ kwatery uległ zniekształceniu. Jej część została zajęta przez pochówki cywilne. Kwatera jest częściowo ogrodzona niskim płotem z metalowych sztachet. Jej główny element to posadowiony na kamiennym cokole w kształcie ściętego obelisku metalowy krzyż z dwuspadowym zadaszeniem i motywami promieni biegnących od skrzyżowania ramion do zadaszenia. Na stelażu z dolnej belki krzyża i dwóch pionowych belek umieszczone są trzy drewniane tablice z napisami w języku polskim, niemieckim i rosyjskim:
...A POKÓJ NIECH/ BĘDZIE Z NAMI...
...UND SEIDER FRIEDE/ MIT UNS...
...И МИРА БУДЕТ С НАМИ...
Pierwotnie w tym miejscu znajdował się drewniany krzyż projektu Franza Starka, podobny do tego, które możemy spotkać na cmentarzu wojennym nr 341 w Sobolowie-Zoni.

W kwaterze znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– krzyży łacińskich z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– współczesnego krzyża z wygiętego pręta stalowego.

Pochowano tu 168 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 146 z armii rosyjskiej.

Pochowano tu żołnierzy armii austro - węgierskiej i rosyjskiej, poległych w czasie operacji limanowsko – łapanowskiej w grudniu 1914 roku. Łącznie spoczywa tu 168 żołnierzy armii habsburskiej i 146 żołnierzy carskich. Prawie wszyscy Rosjanie pozostają niezidentyfikowani. Spośród żołnierzy austro – węgierskich znamy nazwiska 86 osób, między innymi pochowanych pod pomnikiem centralnym dwóch oficerów rezerwy: prof. Jozefa Holzera i dr Bruno Husmana.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 35 161-164, 441-445, 1385-1419 (wykazy pochowanych i plany), GW 89 (karty ewidencyjne poległych).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 352.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, 364-365 (opis, plan i zdjęcie).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 209-212.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 105-106.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
MAUERBERGER JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MAYER JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
VINAZZER VINZENZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VIOLA AGOSTA LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VRBAS LADISLAUS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VIRIT FRANZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VIOLA GAETANO LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WEGER JULIUS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WINDEGGER PETER LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WIESER SIMON PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
WÖRITZ ISIDOR LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WIELAND JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WILLI JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZADRA LUIGI LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZANOTELLI GIUSEPPE LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZANON FORTUNATO LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZEDNICEK JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZONTINI GIOVANNI LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ZORZI VALENTIUS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CAMPI DE URBAN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GIUS GIUSEPPE JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LOZ SEVERINO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ARNOLD KASPAR LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SOMAVILLA RUDOLF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
NAIL JOHANN OBERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
FUCHS KARL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PLANÖTSCHER ALOIS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PATERNOLLI VALENTIN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HOFER [HOFFER] KARL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ZELLER JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
RUDIGIER JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PLATTNER MAX JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WIDMOSER NIKOLAUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ASCHENWALD JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
RUDL JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
LEYER [LEYRER] HUGO LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
VOTRUBA JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOLAŘ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KWERKA KARL EDUARD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LIEBENWEIN RUDOLF RESERVIST FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
NEUDORFER FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
AUER KASPAR JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ROBATSCHER IGNATZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CAVALIERI EUGENIO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOLB JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PRAMIES ABRAHAM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HINTER KARL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PLÖDERL JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRUBER ALBERT INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
HOFER ALOIS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ENZELMÜLLER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIEGL JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SCHEIBENPFLUG RUDOLF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
DVOŘAČEK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOUTA ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHILLER GOTTLIEB INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KNOLL JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRAUNER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SCHENNACH GOTTFRIED LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SOLMEIDER LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHÖPSS JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SPUCKMAIER JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHAFFERHAUS WENZEL LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PIHWARZ ANTON LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PRHWEIGGKOFLER [SCHWEIGKOFLER] JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHRETTER FRANZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHROTT KARL ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
STECH SEBASTIAN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STEGER HEINRICH LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SIKWIENBACHER JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STIEGL ERNST LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STÖCKEL FRANZ LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STRICKER HERMANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STÖSSEL JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STRODEL JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TUMLER JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TIEFENBRUNNER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
THONÝ JOSEF UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
THURNWALDER JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
UNTERHOFER FLORIAN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HORAK FRANZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
MAYER FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
MAHEL STANISLAUS RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MACEK FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KETUBAN JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAZANEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 146
Österreich-Ungarische Armee 82