Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201040-001
62
8
Kwatera założona jest na planie prostokąta i ogrodzona betonowymi słupkami zakończonymi półkulą, połączonymi parami żelaznych rur. Znajdujące się od południa wejście zamykane jest żelaznym łańcuchem. Główny element cmentarza stanowi betonowy blok z ażurowym krzyżem z metalowych prętów, ustawiony na zakończeniu wyłożonej płytami chodnikowymi alejki, prowadzącej od wejścia.

W obrębie kwatery znajduje się 14 ziemnych mogił ujętych w betonowe obramowania. U ich wezgłowi znajdują się:
– krzyże lotaryńskie z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion
– krzyże łacińskie z metalowych prętów o o rozdwojonych zakończeniach ramion,
– żeliwny, ażurowy krzyż łaciński o skrócony drzewcu z nałożonym na lico krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego
– żeliwny, ażurowy krzyż lotaryński o skróconym drzewcu,
– ścięta pulpitowo betonowa stela, zwieńczona małym, metalowym krzyżem łacińskim.

Na steli wyryta jest inskrypcja: „Ś†P./ HENRYK HALSKI/ LEGJONISTA/ 1. P. LEG. POL. Po lewej stronie nagrobka ze stelą, znajduje się oznaczona krzyżem mogiła ziemna drugiego legionisty, na której położona jest betonowa płyta z inskrypcją: „JÓZEF SALSKI/ PODOFICER/ 1 p. LEGIONÓW/ MAJĄC LAT 18 ZGINĄŁ/ 17 III 1915/ W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY".

W Lipnicy Murowanej w lutym 1915 r. przez pewien czas stacjonował 1 Pułk Piechoty Legionów Polskich. Opuszczając Lipnicę Murowaną w szpitalu wojskowym w Lipnicy Murowanej pozostawiono kilkunastu chorych. W lutym zmarł Henryk Halski ze Lwowa, a 8 marca – Józef Salski urodzony w Stanisławowicach w guberni kieleckiej, były uczeń polskiego gimnazjum w Częstochowie.

Pochowano tu 8 żołnierzy z armii austro-węgierskiej 52 z armii rosyjskiej oraz 2 żołnierzy Legionów Polskich.
  • C. Anioł. Lipnica Murowana Przewodnik. Wyd. II poprawione, Poznań 2003, s. 96.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 35 s. 239, 953-959.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 372.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów, 2005, s. 111.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995. s. 329.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 69.
  • „Głos Narodu", 1915, Nr 142 (19 III 1915), s. 3.
  • „Goniec Częstochowski", 1915, nr 77 (26 III),s . 2.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ANDRUSKO WASIL INFANTERIST Russische Armee
SUMAKOW OFFIZIER Russische Armee
RIMEK KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LUKASZ FÄHNRICH Russische Armee
HALSKI HENRYK PODOFICER Polnische Legionen
TOLUSZUKI BONDER Russische Armee
CHUMAKOW WASYLI STABSOFFIZIER Russische Armee
SALSKI JÓZEF PODOFICER Polnische Legionen
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 47
Österreich-Ungarische Armee 7