Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201090-002
281
177
Kwatera założona jest na planie prostokąta i nie posiada trwałego ogrodzenia. Od wschodu od reszty cmentarza oddziela ją szpaler drzew, od strony zachodniej – żywopłot. Kwatera składa się z dwóch części przedzielonych alejką prowadzącą do pomnika centralnego. Ma on formę zakończonej dwuspadowo w środkowej części kamiennej ściany pomnikowej, na której umieszczony jest drewniany krzyż z dwuspadowym zadaszeniem i figurą Chrystusa. W ścianę pomnikową wmurowana jest tablica z jasnego kamienia z inskrypcją: „AUS DEM GRAUEN/ ALLTAG SIND WIR/ GENOMMEN – UND/ ÜBER DIE SCHWELLE/ DES LEBENS HINAUS/ GEGANGEN – MIT/ LORBEER GEKRONTENT STIRNEN".

Po obu stronach tablicy umieszczono dwa żeliwne krzyże maltańskie (po lewej stronie - krzyż typu „niemieckiego" z motywem liści dębu, po prawej „austriacki" z wieńcem laurowym). Na lewo od pomnika głównego znajduje się obramowany grób ziemny ze zwieńczonym krzyżem czterosegmentowym postumentem u wezgłowia, na którym umieszczony jest medalion z głową Chrystusa i tablica z napisem: „Ś†P/ LEON ROSIEK/ 1911–1939/ ZGINĄŁ W OBRONIE/ OJCZYZNY/ 5.IX.1939 POD KRAKOWEM/ POKÓJ JEGO DUSZY".

Układ kwatery wyróżnia dążenie do zachowania symetrii w rozmieszczeniu mogił. W części po prawej stronie od alejki (stojąc twarzą do pomnika) dominują mogiły żołnierzy armii rosyjskiej, a po lewej – państw centralnych. Kontury mogił i główna alejka wyłożone są granitową kostką.

Na mogiłach znajdują się nagrobki w formie:
– dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– małych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z umieszczonym na krzyżowaniu ramion krzyżem maltańskim z wieńcem laurowym, osadzonego na betonowym cokole,
– żeliwnego ażurowego krzyża lotaryńskiego na betonowym cokole,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży łacińskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– osadzonych w betonowych cokołach krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o trójdzielnych zakończeniach ramion,
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z umieszczonym na licu żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem liści dębu
– zakończonej trójkątnie betonowej steli z żeliwnym krzyżem lotaryńskim na licu.

Na cmentarzu pochowano 22 żołnierzy austro-węgierskich, 152 niemieckich i 102 rosyjskich poległych w 1914 roku. W kwaterze znajduje się również grób wojenny żołnierza Wojska Polskiego Leona Rośka z Bełdna pod Żegociną, który poległ 5 września 1939 r. w Kobierzynie.

W latach 2018-2019 wykonano granitowe obramowania, renowację pomnika głównego, wyłożono alejkę główną kostką granitową.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 s. 222. 271. 365, GW. 61, s. 271 (3 fotografie), s. 1439-1509 GW 62 s. 333 (projekt pomnika).
  • A. Adamczyk, Cmentarze żołnierskie z I wojny światowej w gminie Żegocina i jej okolicy, Historia i stan obecny, praca magisterska pod kierow. Dr hab. Ireny Paczyńskiej, Kraków 1998, s. 49-50.
  • R. Broch , H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915, przekł. H. Sznytka, oprac. J. Drogomir, Tarnów 1996, s.354-355.
  • J. Drogomir , Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918). Wykazy poległych, zmarłych i pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T.3, Tarnów 2005, 119-123.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 331.
  • Z. Ellnain ,T. Olszewski, Piękne odpoczywanie. Cmentarze I wojny światowej okolic Żegociny, Żegocina 1997.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. T.3, Brzesko, Bochnia, Limanowa, Pruszków 1998, s.71-73.
  • K. Garduła ,L. Ogórek , Śladami I wojny światowej między Rabą a Dunajcem, Kraków 1988.
  • Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, T. 1: Żołnierze września, N-Z, Pruszów 1993, s. 121.
  • J. Wielek , Bitwa pod Limanową w roku 1914, „Almanach Ziemi Limanowskiej", Nr 18, 2004, s. 4-15.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ROSIEK LEON Polnische Armee
KUSAK JOSEF RESERVIST KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KRUBERAK MARKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DOBROSZCZUK FEDKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WLASIUK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PASZTELNIK PAUL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HORWATH ISTVÁN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUZNAR [KUŽNOR] IGNATZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DRACZ KONSTANTIN LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
FEDAK MICHAEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MONASTER [MANASTER] ABRAHAM ERNST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FUX INGENIUS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BILSKI JOSEF CIVIL Österreich-Ungarische Armee
BILSKI WOJCIECH CIVIL Österreich-Ungarische Armee
LORENZ FRANZ Österreich-Ungarische Armee
SOPUCH JOSEF Österreich-Ungarische Armee
JÜRGEL [JURGLA] JOHANN DRAGON Österreich-Ungarische Armee
HODBOD JOSEF DRAGON Österreich-Ungarische Armee
SZALAJ ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSARANKA FRANZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYOMEREY JULIUS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
DÉGH [DEAK] JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HRBEK [HRBECK] JAKOB DRAGON Österreich-Ungarische Armee
WIESCHEBROCK HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
HAHN PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHWARZ WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MÜLLER HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
MONTAG AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
BUSCH FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
THOMAS HANS ERSATZ WEHRMANN Deutsche Armee
SCHOHN ALOIS ERSATZ WEHRMANN Deutsche Armee
FISCHER CHRISTIAN WEHRMANN Deutsche Armee
RÖKEN HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
MÜLLER II OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MAAHS [MAASS] EMIL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
THOMAS PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
DÜBEN OSWALD KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MAYER I ERICH MUSKETIER Deutsche Armee
HARTWIG RICHARD Deutsche Armee
HRTUNG [HARTUNG] HANS JÄGER Deutsche Armee
BAAK WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
FEHSE RICHARD UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WEISSHÜHN WALTER RESERVIST Deutsche Armee
BABST OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
STACHR OTTO WEHRMANN Deutsche Armee
GÜNTHER ALBERT GEFREITER Deutsche Armee
BOOS RUDOLF WEHRMANN Deutsche Armee
WINKLER OTTO JÄGER Deutsche Armee
ALBRECHT KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHLOTTEN WILHELM KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
ALBRECHT KARL [INFANTERIST] Deutsche Armee
STRUBE AUGUST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ENDELKAMP WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
HEINZEL WALTER GEFREITER Deutsche Armee
PETRASCHEWITZ ERICH MUSKETIER Deutsche Armee
BÖCKENFELD BERNHARD JÄGER Deutsche Armee
SELTER PAUL VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
ACHSTELLER [ACHTSTETTER] KASPAR RESERVIST Deutsche Armee
INDERAU MAX VIZEFELDWEBEL Deutsche Armee
BODE WALTER MUSKETIER Deutsche Armee
ENGELHARDT ALBIN MUSKETIER Deutsche Armee
MÜNSTER SIEGFRIED MUSKETIER Deutsche Armee
NARENHEIM [NEHRENHEIM] JULIUS RESERVIST Deutsche Armee
MÜLLER HERMANN JÄGER Deutsche Armee
ROHR FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MÜLLER III ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BRÖSKE HEINRICH TAMBOUR Deutsche Armee
DECKERS THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
SCHRICK [SCHNICK] HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
BLANK FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
HOCHGREBE PAUL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KÖNIG JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SENF EDMUND KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KNESEBECK WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
LECHMKUHL OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
GOLDMANN AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
BARNEBECK KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KUBSCH VINZENZ MUSKETIER Deutsche Armee
JANSEN JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
NOCKE JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
HEEMEIER FRIEDRICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
NEUMANN ALFRED JÄGER Deutsche Armee
HENNING [HENNIG] WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
KLAWES HEINRICH JÄGER Deutsche Armee
BORNSHEIN OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MANGOLD OTTO GEFREITER Deutsche Armee
WOLFF PHILIPP ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
GEILERT HANS MUSKETIER Deutsche Armee
SCHONDORF OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
NEHS [NESS] ERNST KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
ASSENMACHER GERHARD GEFREITER Deutsche Armee
WLOTZKA ADOLF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
MARCIZIK [MAZEIZIK] FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
DOLL HUBERT JÄGER Deutsche Armee
FLEMMING OTTO JÄGER Deutsche Armee
GREB PHILIPP WEHRMANN Deutsche Armee
BUSCH ARNO GEFREITER Deutsche Armee
COQUI HANS MUSKETIER Deutsche Armee
KÖRNER FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
KOSCHE FRANZ [HANS] MUSKETIER Deutsche Armee
LAMPE HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
SOMMER FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
DÖBOLD MAX GEFREITER Deutsche Armee
LINDAU BERNHARD JÄGER Deutsche Armee
WALTER FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
BAUMANN FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
DALICHAU [DALICKAU] GERHARD WEHRMANN Deutsche Armee
RÖMMER OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
GIETMANN GERHARD RESERVIST Deutsche Armee
WEINGARTEN KASPAR JÄGER Deutsche Armee
BERLIN OTTO RESERVIST Deutsche Armee
DÜNKLER HERMANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
ERDMANN PAUL OFFIZIERSTELLVERTRETER Deutsche Armee
INGOLD EUGEN MUSKETIER Deutsche Armee
REINECKE GUSTAV GEFREITER Deutsche Armee
KÜLWER [KUHVER] JULIUS MUSKETIER Deutsche Armee
KRAUSE WALTER GEFREITER Deutsche Armee
[EICHENTOPF] EDMUND FELDWEBEL LEUTNANT Deutsche Armee
BUTTLER GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
HOFSTAEDT WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
JUNGBAER RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
PIETSCH FRANZ KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHUBERT ALFRED MUSKETIER Deutsche Armee
GARBE FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
BEHRENS GUSTAV WEHRMANN Deutsche Armee
RAHM KARL MUSKETIER Deutsche Armee
GENZHEIMER KARL GEFREITER Deutsche Armee
KRÜGER [KRÜGE] EMIL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GRÖPPEL KARL MUSKETIER Deutsche Armee
KORDT HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
JAHN FRANZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
DOBROWOLSKI BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
DAMMANN HEINRICH OBERLEUTNANT Deutsche Armee
MALKOWSKI FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
MARYNIAK I [MARCINIAK] JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
KRÜTZSCH [KREUTZSCH] HERBERT GEFREITER Deutsche Armee
MAGNEY JULIUS KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
ARTS GERHARD RESERVIST Deutsche Armee
BREDERODE V. HEINRICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
PRAST JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
SCHMITZ EDMUND WEHRMANN Deutsche Armee
HEYMANN AUGUST JÄGER Deutsche Armee
ECKERT ALFRED KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SIEGERT PAUL WEHRMANN Deutsche Armee
DÖHRING EMIL [ERICH] WEHRMANN Deutsche Armee
SCHULZE [SCHULTZE] ERICH KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BERTRAM RUDOLF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WINKELAMNN KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHLEE HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
JANTZEN ADOLF HELMUTH [HEINRICH] MUSKETIER Deutsche Armee
EIGENLAUB [EIGELAUB] ANTON MUSKETIER Deutsche Armee
SCHILOW ANDREJ Russische Armee
VAHLE [VAHLEN] ANTON ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHADENBERG [SCHARENBERG] PAUL WEHRMANN Deutsche Armee
WEFERS PETER WEHRMANN Deutsche Armee
WITTEBORG PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
ARNTZ JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
KÖPPEN THEODOR GEFREITER Deutsche Armee
HÜSKEN KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
STAWICKI JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
ILLER JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
KLEPPEN FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
PFÜTZNER OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
MICHELS PAUL JÄGER Deutsche Armee
SCHAWEL WILHELM JÄGER Deutsche Armee
NOLTZE II KARL MUSKETIER Deutsche Armee
PAETZ [DAETZ] WILHELM HORNIST Deutsche Armee
PISSOCKE ERICH MUSKETIER Deutsche Armee
MEINHONER [MEISSNER] KARL MUSKETIER Deutsche Armee
STRUCK RICHARD GEFREITER Deutsche Armee
SCHULZ HANS MUSKETIER Deutsche Armee
OERTEL [QERTEL] PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ENGERS FRITZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HARYLAK FEDOR Österreich-Ungarische Armee
SOWIACZEK Österreich-Ungarische Armee
PICHICHATY JULIAN Österreich-Ungarische Armee
MELNYK GEORG Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 101
Deutsche Armee 3