Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201080-002
57
57
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Wejście znajdujące się przy południowo-zachodnim narożniku zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się betonowa ława.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

- dwóch dużych, zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– trzech małych zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami,
– dwóch dużych, żeliwnych ażurowych krzyży z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

Przy ogrodzeniu cmentarza znajduje się tablica informacyjna „szlaku cmentarzy I wojny światowej".
 
Pochowano tu 57 żołnierzy armii niemieckiej z 217, 219 i 220 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1065-1081.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 139-140
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334-335.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 77-78.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
SCHULZ HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
KANDER [KADNER] ARTHUR MUSKETIER Deutsche Armee
HEINDORF KARL MUSKETIER Deutsche Armee
REGENER HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
HÄDICKE PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BIENERT HERMANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
KUNKIEL [KUNKEL] FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
BRÖCKER HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
TIETSCH [TIETZSCH] HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
WILD OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
NEUMAN FRITZ KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHRADER OTTO KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
ROLF KARL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
LOCHEFELD PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
PIEPER [PIEPERS] WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
BARTELS FRIEDRICH OBERLEUTNANT Deutsche Armee
KLENSCH JAKOB KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] Deutsche Armee
DITSCAK THEODOR ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BOMMES JOSEF KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
BITTNER PAUL WEHRMANN Deutsche Armee
LOTMATHE [LETMADKE] WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
HOFMAN PAUL RESERVIST Deutsche Armee
WOLF WALTER KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
ALTHOF [ALLHOF] KARL KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
MÜLLER JOHANN KRIEGSFREIWILLIGER Deutsche Armee
HANISCH FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
HÖLSNER RICHARD ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
MILDEN RUDOLF KRIEGSFREIWILLIGER [ERSATZ RESERVIST] Deutsche Armee
DIETRICH WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
KNAPE FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
ZINKENROTH JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
SCHMIDT ALBERT WEHRMANN Deutsche Armee
KOLAU VON HOFFE ADOLF MUSKETIER Deutsche Armee
DOHL [DOELL] PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
HELD HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
PREUSS [PREUP] EMIL WEHRMANN Deutsche Armee
BONTE [BONSE] KARL MUSKETIER Deutsche Armee
BRAUNE GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
LUCKE ALBERT MUSKETIER Deutsche Armee
BLEIL EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
ERNST KURT Deutsche Armee
KOWALSKI JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
SCHINHAMMER JAKOB VIZE-FELDWEBEL Deutsche Armee
SIEVERS HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
DÜRKOPP [DUERKOPP] HANS MUSKETIER Deutsche Armee
BÖSNER GOTTFRIED MUSKETIER Deutsche Armee
DOHLE JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
WEGENER HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
BACH HERMANN GEFREITER Deutsche Armee
BANDERMANN WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
POPPENDIEK [DOPPENDICK] FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
SCHÄFER AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
VOGLER [VOGELER] HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
WELLHAUSEN OTTO WEHRMANN Deutsche Armee
REIN JOHANNES MUSKETIER Deutsche Armee
HARTUNG HANS LEUTNANT Deutsche Armee
BRZOSGA [BRZOZKA] FRANZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee