Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201080-003
110
106
Cmentarz założony jest na planie wydłużonego prostokąta i ogrodzony kamiennymi słupami z czterospadową, betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Jedno wejście znajduje się od strony północnej, a drugie od południowej. Oba są zamykane dwuskrzydłową drewnianą furtką.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się szeroka betonowa ława.

Groby rozmieszczone są w jednym rzędzie równoległym do dłuższego boku cmentarza. Na cmentarzu znajduje się 11 nagrobków w formie zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami zawierającymi informacje o pochowanych.

Ponadto w obrębie cmentarza na wschód od linii nagrobków znajdują się dwa duże pomniki w formie masywnych nieobrobionych z trzech stron stel, ustawionych na postumencie z kamiennych bloków. Na jednej z nich znajduje się inskrypcja: „„Die Zeit der wir uns opferten/ gab mehr/ gab unermesslich mehr als Sie/ Euch nahm/ Die Kraft und die Grösse der Empfindung/ gab Sie/ Die aus der Lebens Knechter Herren/ formt/ und Führer ist zum Ziele der/ Vollendung". Na drugiej steli widnieje inskrypcja: „Treu bis ind den Tod!/ Im Res.Inf. Regt. 217 M.G. Zug fielen hier am 6.12.1914 im Kämpfe für ihr Vaterland und für Befreiung/ Galizens die beiden Brüder/ ADOLF CUNY/ cand. med. (Tübingen)/ Kriegsfreiwilliger/ geb. 21.1.1894/ RICHARD CUNY/ Leutnant im. Inf.Regt. 27 (Halberstadt)/ Führer des M.G. Zuges/ geb. 30.3.1895".

Pomiędzy stelami na betonowym postumencie umieszczona są dwie kamienne płyty z inskrypcjami:

„Ludwig Flege/ stud. chem./ aus Forsth. Hirschprung in Lippe/ Kr. Frw. der. 10. Comp. R.I.R. 219/ 1.5.1894 + 10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland"

„Hier ruht in Gott/ Willi Rössing/ aus Unna in Westfalen/ Kriegsfreiw. d. 10. Comp. 219. / geb. am. 6. Aug. 1896./ Für sein Vaterland gestorben/ am 10. Dez. 1914."

Pod betonową ławą znajduje się kamienna płyta z inskrypcją:

„Hier ruht/ mit 15 Comp. Kameraden/ der Kr. Frw. Gefr. d. 123. Comp. R.I.R. 219/ Heinz Hasslert/ Kand. d. h?? Lehramt aus Hagen Westfalen/ * 1. 12.1891 +10.12.1914/ Er starb für sein Vaterland".

Na cmentarzu pochowano 110 żołnierzy armii niemieckiej z 219 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty, poległych w grudniu 1914 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, str. 209 (pierwotne wykazy pochowanych), 359, 1029-1063 (wykaz pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348-349 (zdjęcie cmentarza).
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, s. 137-138.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 334.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 75.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
WESTHLAT [WESTHOLD] JOSEF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WORRING HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
REUSCHENBACH [RAUSCHENBACH] THEODOR EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
VOGEL EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
PLÜMER HEINRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
GEHRKE FRIEDRICH GEFREITER Deutsche Armee
POSPICK URBAN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
TEMESFELD [TEMMESFELD] PAUL GEFREITER Deutsche Armee
BAR [BÄR] WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
CHROSIAK JOHANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
DIX ALBERT UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GRUDOT [GRUCHOT] WLADISLAUS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
HEITBRINK AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
KORNBLUM KARL ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
MILZ FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
MOOR HERMANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
NOWACKI [NOWACK] STANISLAUS WEHRMANN Deutsche Armee
ROCKLAGE AUGUST ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHAFFNER HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
SCHLEIME JOSEF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
CUNY RICHARD LEUTNANT Deutsche Armee
CUNY ADOLF EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
TEUBNER ERHARD OBERLEUTNANT Deutsche Armee
FISCHER ERICH LEUTNANT Deutsche Armee
THOMAS OSKAR ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
BOLK BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
BERLE HERMANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
STEINGRUBE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
KRINGS JOSEF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
LINDE FRIEDRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
DOMANSKI PETER ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WIELAND HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
CRÄMER WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BRÜNE [BRUNE] HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
MÜHLMEYER AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
VORNDAMME AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
BENNINGHOFF ALBERT WEHRMANN Deutsche Armee
PEPPLER GUSTAV ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
HÖLSCHER HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
JESINGHAUS EWALD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
KRÜGER KONRAD ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
POPPELREITER PETER ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHÜTZE GUSTAV ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHWARZE FRANZ ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KROLL JOHANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
REINKE FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
SERVAIS ARNOLD WEHRMANN Deutsche Armee
VOHS WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
WEISS FRIEDRICH ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
WERNSCHEID FRITZ GEFREITER Deutsche Armee
WICKE HERMANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
STUCKE WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
KAPPE JOSEF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
ASCHENBRENNER MELCHIOR ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
EGELKRAUT JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
BUSS [BUHS] JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
SCHIERHOLZ AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
GROH FRITZ WEHRMANN Deutsche Armee
TWIST BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
SCHMITZ HERMANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
SCHRÖDER DIETRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
LIEBERICHS PETER ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KATEREIT HERMANN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
TILLMANN WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
SCHIERENBERG ALFRED EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
JOACHIM HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
SCHÄPERS RUDOLF ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
LUCZAK EGIDIUS ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KATENBUSCH HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BRUNSTERMANN BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
NORDHOFF BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
KOCH JOHANN EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
BLAHSIK KONSTANTIN ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
OHRMANN HEINRICH TITULAR FELDWEBEL Deutsche Armee
WOLF MARTIN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
EHLE WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
LIEBNER STEFAN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BREIDENBACH HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
ROTH XAVERIUS WEHRMANN Deutsche Armee
BURGEMEISTER PAUL RESERVIST Deutsche Armee
ECKHOFF ADOLF RESERVIST Deutsche Armee
SCHMEISSING [SCHMEIHSING] HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
WESTHOFF KARL RESERVIST Deutsche Armee
WICHMANN EDUARD RESERVIST Deutsche Armee
ORTMEIER FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
BACHMANN KARL GEFREITER Deutsche Armee
JUNG WALTER [EMIL] WEHRMANN Deutsche Armee
STAFFES [STEFFES] LORENZ FELDWEBEL Deutsche Armee
LANGNER VALENTIN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
MIMM OTTO EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
RÖSSING WILHELM EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
FLEGE LUDWIG EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
BÖCKSTIEGEL AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
HEBROCK GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
HIPPERT HUGO GEFREITER Deutsche Armee
HOLTMAN GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
LANGWEIGE SIMON RESERVIST Deutsche Armee
WILINSKI JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
WIENOWICKI ANTON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
KUHLMANN HEINZ EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
WOLBRINK HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
BOTTERBUSCH FRIEDRICH TITULAR FELDWEBEL Deutsche Armee
HOMBORG OTTO UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
STAMMEIER FRIEDRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SZCZEPANIAK JAKOB RESERVIST Deutsche Armee
ENGELSMANN HAUPTMANN Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Deutsche Armee 4