Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201080-004
124
120
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony słupami z kamiennych bloków z czterospadową betonową nakrywą, połączonymi przęsłami drewnianego, sztachetowego płotu. Wejście znajdujące się przy północno-wschodnim narożniku zamykane jest jednoskrzydłową drewnianą furtką.

Główny element cmentarza to pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków, ustawionego w krótkim odcinku kamiennego muru flankowanego słupami, między którymi rozciąga się szeroka betonowa ława.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki: osiem betonowych stel oraz dwóch żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu osadzonych na betonowych cokołach. Na nagrobkach umieszczone są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.

Na cmentarzu pochowano 124 żołnierzy z armii niemieckiej z 219 i 220 Pruskiego Rezerwowego Pułku Piechoty.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35, s. 209 (pierwotne wykazy pochowanych) s. 351 (szkic rozmieszczenia grobów),s. 989 (rysunek techniczny bramki wejściowej), 991-1031 (wykazy pochowanych, plan)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 348.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, 133-135
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s 333-334.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998 s. 75-76.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BUSSMANN HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
HEGELS WILHELM EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Deutsche Armee
JUSCHKA MAX RESERVIST Deutsche Armee
HULSMANN FERDINAND RESERVIST Deutsche Armee
MEEGEN GERHARD RESERVIST Deutsche Armee
LÜBLERS KARL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
COTTA GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
WOLF HEINRICH EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHULTHENIS JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
KREY HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
RADEMACHER HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
SIBURA GEORG RESERVIST Deutsche Armee
HAASTERT HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
TÖLLE THEODOR OFFIZER-STELLVERTRETER Deutsche Armee
HARTMANN PAUL LEUTNANT Deutsche Armee
GERMAN JAKOB LANDSTURMMANN Deutsche Armee
LAUTENSCHUTZ XAVER MUSKETIER Deutsche Armee
MENGES GEORG Deutsche Armee
MAYES JAKOB WEHRMANN Deutsche Armee
PRINZ LUDWIG MUSKETIER Deutsche Armee
RADER EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
STACKMANN EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
DRAVERT HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
RÖSS GEFREITER Deutsche Armee
WELBERS WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
WAWORZIK ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
BECKER CHRISTIAN MUSKETIER Deutsche Armee
DRIMBOWSKI EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
KOGGE WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
KÖTZ PETER RESERVIST Deutsche Armee
RITTERSHAUS ERWIN MUSKETIER Deutsche Armee
STOPPEL KARL RESERVIST Deutsche Armee
BICKERICH CHRISTIAN MUSKETIER Deutsche Armee
KOCH CHRISTIAN MUSKETIER Deutsche Armee
RECK ARNOLD UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
SCHUMMANN [SCHUHMANN] HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
NIEMAN FRITZ WEHRMANN Deutsche Armee
SKÖRATH KARL TITULAR-FELDWEBEL Deutsche Armee
SCHULTZ [SCHULZ] MAX GEFREITER Deutsche Armee
KÖENIGS JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
SCHWARZ JULIUS MUSKETIER Deutsche Armee
REINHOLZ JULIUS MUSKETIER Deutsche Armee
SIMON SIEGFRIED MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
GRÄSEL FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
KUCKLA WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
WEYLER WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
PÖRSCHKE [PÖRSKE] KARL RESERVIST Deutsche Armee
FRANZ ALBERT Deutsche Armee
TREEL PETER Deutsche Armee
TIMMER KARL RESERVIST Deutsche Armee
AUGUSTIN GEORG UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
BÜREN JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
BENSHAUSEN [BENSCHAUSEN] ADOLF MUSKETIER Deutsche Armee
CORNELIUS THEODOR RESERVIST Deutsche Armee
DORGE OTTO UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
GOLDAMMER [GOLGAMMER] ARTHUR TITULAR-FELDWEBEL Deutsche Armee
GRAFF JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
HEEKEREN PETER WEHRMANN Deutsche Armee
HUPPERS WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
HILDEBRAND FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
HELLERMANN AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
BUCHMANN KARL UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
KUBITSCHEL RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
KEMPINSKI PHILLIP MUSKETIER Deutsche Armee
KÖSTER PAUL FREIWILLIGER Deutsche Armee
LABRENZ HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
MÜLLER WILHELM UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
MAUEL NIKOLAUS RESERVIST Deutsche Armee
MAES WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
NOACK ERNST RESERVIST Deutsche Armee
OSWALD KARL RESERVIST Deutsche Armee
PIKOISKI FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
REINTJES THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
SCHLINK JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
STANDAR FRANZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Deutsche Armee
SCHWEERS JOHANN UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
SCHNUR THEODOR MUSKETIER Deutsche Armee
SIMONS AUGUST GEFREITER Deutsche Armee
SKRZIAWIANEK KARL GEFREITER Deutsche Armee
SCHMALE [SCHMOLE] WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
SCHARTMANN WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
THEISSEN WILHELM UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
WALDECK FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
ZERRES WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
VÖLTL JOSEF UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
FETBACH KARL Deutsche Armee
SCHULTE FRIEDRICH Deutsche Armee
WENNEMANN KARL UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
KURTZ ERST EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Deutsche Armee
FLEISCHMANN TITULAR-FELDWEBEL Deutsche Armee
BREIER JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
DAVID JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
KUFFEL FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
LENZ HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
PISTOR DIETRICH RESERVIST Deutsche Armee
KUBE ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
TAUBEL GEORG UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
VEEL [WELL] AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
HORSTERS HEINRICH UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
BAUMANN JOHANN UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
KREMERS JAKOB UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
KERKJES [KERSJES] HEINRICH UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
AGTEN PETER GEFREITER Deutsche Armee
TERFORTH TILLMANN WEHRMANN Deutsche Armee
ELSBACH [ELZBACH] WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
ISAK ALFRED RESERVIST Deutsche Armee
JOPP ROBERT RESERVIST Deutsche Armee
KAMP FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
LÖHERS FRITZ EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Deutsche Armee
MAAHSEN [MAASSEN] WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
BÖRING [RÖRING] HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
PÖSKEN DIETRICH UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
STIERS JAKOB UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
THURM PAUL EINJÄHRIGER-FREIWILLIGER Deutsche Armee
SZYMENDERA STANISLAUS WEHRMANN Deutsche Armee
WAGNER GUSTAV FELDWEBEL-LEUTNANT Deutsche Armee
POLACK WALTER LEUTNANT Deutsche Armee
GÜNTHER [HEINEMANN] WALTER LEUTNANT Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Deutsche Armee 4