Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1201080-005
860
202
Cmentarz założony jest na zalesionym wzniesieniu na planie prostokąta z trzema apsydowymi aneksami od strony północnej, wschodniej, południowej i ogrodzony pełnym murem kamiennym, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Wejście znajduje się od strony zachodniej.Ujęte jest w kamienną bramę zwieńczoną metalowym krzyżem z glorią, zamykaną dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów, Główny element cmentarza to założona na planie koła z dwoma prostokątnymi aneksami od strony wschodniej i zachodniej kaplica z kamiennych ciosów. Kaplica jest nakryta gontowym stożkowym dachem z okapem, zwieńczonym drewnianym krzyżem, a aneksy trójpołaciowym dachem z gontu.

Wejście znajdujące się od strony zachodniej zamykane jest ozdobnymi drzwiami z klepek. Od strony wschodniego aneksu znajduje się blenda wejścia. W ścianach kaplicy od strony północnej i południowej znajdują się dwa podłużne, zakończone łukiem i zamknięte metalową kratą okna. Nad nimi umieszczone są daty „1914" i „1916". Pod oknem północnym znajduje się duża marmurowa tablica z inskrypcją: „BEWAHR DIE TEGENDEN,/ DIE KRIEGES NOT/ SO LEUCHTEND HAT ERWECKT,/ IHR LEBENDEN-/ UND WIR, DES KRIEGES OPFER,/ SEGNEN IHN".

Wschodni aneks jest położony niżej i od pozostałej części cmentarza oddziela go niewielka skarpa ze schodkami w środkowej części.
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– krzyży łacińskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– krzyży lotaryńskich z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion,
– żeliwnego, ażurowego krzyża łacińskiego z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu,
– żeliwnych, ażurowych krzyży łacińskich z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem laurowym,
– żeliwnych ażurowych krzyży lotaryńskich.
– zakończonych trójkątnie betonowych stel z żeliwnymi tablicami.

Pochowano tu 117 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 143 z armii niemieckiej i 600 z armii rosyjskiej poległych w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej. W 2017 r. wykonano naprawę muru ogrodzeniowego i konserwację gontu kaplicy.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V w Krakowie, sygn. GW 35 str. 197-203 (wykaz pochowanych z pierwotną numeracją grobów) 347 (plan z rozmieszczeniem grobów), 903-949 (plan, rysunek techniczny kaplicy, wykazy pochowanych), GW 62 s. 19, 169 (fotografie archiwalne),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 356-357.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915, T. 3, Tarnów 2005, 149-155.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 337-338.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 3, Pruszków 1998, s. 81-82.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ZAJECZOW MAKAR Russische Armee
PREIN KARL WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
MAGELSDORF [MANGELSDORF] FRITZ KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
ÖLLINGRATH FERDINAND UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
GERHARD JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
KENTH KARL LEUTNANT Deutsche Armee
EGEN ADOLF HAUPTMANN Deutsche Armee
KENTNOWSKI LEON OFFIZER-STELLVERTRETER Deutsche Armee
ILBERG KARL OFFIZER-STELLVERTRETER Deutsche Armee
RUSSANOW SIMON Russische Armee
SUMOWSKI ALEXANDER WEHRMANN Deutsche Armee
RÖSSKE MUSKETIER Deutsche Armee
GIESE KARL WEHRMANN Deutsche Armee
LEIS HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
BÜRGER HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
METZ AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
SILBERNAGEL JOSEF PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SENFELS MATHIAS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PIDKA JAROSLAUS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SANTER JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SANICOLO JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SCHWEIENBAHER JOHANN Österreich-Ungarische Armee
SAILER JOHANN LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SALAK ALOIS LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SAILANTI GIUSEPPE LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MLOSTEK [MOSTEK] KASPER JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CIEJEK JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
WALKOWSKI LUDWIG JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GOTSCHKE ADOLF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PARKULAP SEMKO RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JÓZEFOW DEMETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DUBISZCZAK OLEKSA INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BIELECKI MATIAS [MAXYM] INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DZIKIEWICZ LUKAS BLESSIERTEN-TRÄGER Österreich-Ungarische Armee
NAŁYWAJKO THEODOR ERSATZ-RESERVITZ Österreich-Ungarische Armee
PAKUSZ THEODOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OLENDER NIKOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SITEK JOHANN LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
LEWICKI JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DÜRR RUDOLF UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
BEER [BEIER] ANTON JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TREIBER ISRAEL LEIB ERSATZ-RESERVITZ Österreich-Ungarische Armee
SĘKOWICZ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRINKMANN BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
BORGMANN HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
HÖRSTEMEIER WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
NIERMANN GEORG RESERVIST Deutsche Armee
PAGENKÄMPER GERHARD WEHRMANN Deutsche Armee
RAHMEYER GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
KORDHAUS [KORTHAUS] KARL UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
KRAUSE MARTIN GEFREITER Deutsche Armee
LINELÜCKE HERMAN RESERVIST Deutsche Armee
SCHEMETKAMP THEODOR GEFREITER Deutsche Armee
ADAMSKI JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
DAHLHOF VIKTOR RESERVIST Deutsche Armee
LASSECK FRIEDRICH RESERVIST Deutsche Armee
WEISSEM BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
SCHÖLLER HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
BRÜGEMANN BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
NOWICKI ALBERT MUSKETIER Deutsche Armee
LODDENKÖMPER JOHANN HEINRICH UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
SCHULTE GUSTAV VIZE-FELDWEBE Deutsche Armee
FUCHS WILHELM VIZE-FELDWEBE Deutsche Armee
NOLDEN HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
HÖNER AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
SAUERMANN FRANZ GEFREITER Deutsche Armee
RIETIG FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
WITTECK OTTO FELDWEBEL Deutsche Armee
GRONEBERG KARL WEHRMANN Deutsche Armee
TRZYNIETZKI JOSEF RESERVIST-JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HASER OTTO JÄGER Österreich-Ungarische Armee
RUFINI HEINRICH LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
REITERER ALOIS PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
NICHTHAUSER KOPOL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FOLTA JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
HAUKE ALOIS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
EHLER JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
STILLER FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CHLAJKO NIKOLAUS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
REBCZYK [REBRYK] MICHAEL PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SENCZUK WASYL RESERVIST-JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PAWLUK OSTAP RESERVIST-JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PARANCZUK JOHANN ERSATZ-RESERVITZ-JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PONA PHILLIP Österreich-Ungarische Armee
SIKORA JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SOŁOWIJ OLEXA JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PAWLISKI IWAN ERSATZ-RESERVITZ-JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SMESKAL JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SOBEK WENZEL LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SPINDELBERGER JOSEF LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SINGER FRIEDRICH LANDSSCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ŁABAJ PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŁEPECH DEMKO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHNIK JOHANN ERSATZ-RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
CZUCZMAN ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DUMAJ JOSEF ERSATZ-RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
HABROCK THEODOR WEHRMANN Deutsche Armee
MASERMANN EDUARD WEHRMANN Deutsche Armee
WEHNER CHRISTIAN WEHRMANN Deutsche Armee
WEISSENBERG JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
WINKMANN PETER WEHRMANN Deutsche Armee
BROSDA JAKOB WEHRMANN Deutsche Armee
UMERHORST Deutsche Armee
BASINSKI JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
EILERS RUDOLF WEHRMANN Deutsche Armee
GROHS [GROSS] JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
KREFT FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
JEZDZIEWSKI AUSUST WEHRMANN Deutsche Armee
KLÖPPER KARL WEHRMANN Deutsche Armee
KOLLER FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
FOEHLINGER KARL UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
LAAKMANN JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
SADDELER WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
NÖLLEN HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
MERKS PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
FALKENBURG HEINRICH WEHRMANN Deutsche Armee
ROTERS BERNHARD RESERVIST Deutsche Armee
SCHWEITZER JAKOB WEHRMANN Deutsche Armee
HÜNTING JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
STELLENKAMP [STELLTENKAMP] BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
SABLOTNI FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
RÖBKE ROBERT WEHRMANN Deutsche Armee
GOGALLA AUGUST WEHRMANN Deutsche Armee
MARQUARDT RUDOLF WEHRMANN Deutsche Armee
REDECKER AUGUST KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
BRAUN FRIEDRICH Deutsche Armee
SCHONECKER CHRISTIAN WEHRMANN Deutsche Armee
MARTIN WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
SCHABERG HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
BECKER THEODOR GEFREITER Deutsche Armee
BOCK HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
DIENERT ALBERT WEHRMANN Deutsche Armee
FRANKE MAX WEHRMANN Deutsche Armee
URBAN HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
DUFEN WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
HUHN FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
BEISLER FRANZ WEHRMANN Deutsche Armee
LUKE FRANZ RESERVIST Deutsche Armee
DUNKEL KARLF WEHRMANN Deutsche Armee
STEFFES ALFRED ERSATZ-RESERVIST Deutsche Armee
SCHARNAU PAUL WEHRMANN Deutsche Armee
WEISSENFELS HUBERT WEHRMANN Deutsche Armee
FENSKE FERDINAND RESERVIST Deutsche Armee
FRIEDRICH ALBERT RESERVIST Deutsche Armee
BOJAHR ADAM RESERVIST Deutsche Armee
CHOJNACKI STANISLAUS WEHRMANN Deutsche Armee
VORWERK WILHELM KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
ERDELEN FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
SONDERMANN [SONTERMANN] KARL WEHRMANN Deutsche Armee
WERNER JOHANN GEFREITER Deutsche Armee
SWIGI ANDREJ Österreich-Ungarische Armee
KOBIK GREGOR Österreich-Ungarische Armee
SCHUTTE JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
HORN JOHANNES GEFREITER Deutsche Armee
HERE RICHARD KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
KNEPPER JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
SCHMIDT LUDWIG WEHRMANN Deutsche Armee
ROLOFF KARL WEHRMANN Deutsche Armee
RAUSCH HERMANN RESERCVIST Deutsche Armee
RÖDEL JAKOB WEHRMANN Deutsche Armee
SCHULTE ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
BORHARD KARL WEHRMANN Deutsche Armee
MÜLLER JAKOB ERSATZ-RESERVIST Deutsche Armee
HÜLSMANN ROBERT KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
KLAGES ARNOLD UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
PFENNINGS JOSEF GEFREITER Deutsche Armee
LAHME JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
KOCH KARL ERSATZ-RESERVIST Deutsche Armee
SÖTE THEODOR ERSATZ-RESERVIST Deutsche Armee
KRÜGER ERNST KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
BRÖKER JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
STÖPPLER LUDWIG RESERVIST Deutsche Armee
EICKELPASCH LEON GEFREITER Deutsche Armee
KÜHSTÄLLER WILHELM WEHRMANN Deutsche Armee
JENTOCH GUSTAV RESERVIST Deutsche Armee
SELLMEIER HERMAN RESERVIST Deutsche Armee
FELDHAUS FRITZ WEHRMANN Deutsche Armee
KLEIER GEORG WEHRMANN Deutsche Armee
KLEIBOLDE BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
WEYER, VAN DE BERNHARD WEHRMANN Deutsche Armee
LUER OTTO VIZE-FELDWEBEL Deutsche Armee
BRUSEL HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
DIEDERICH [DIETRICH] JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
MEYER LUDWIG GEFREITER Deutsche Armee
VERTGEWAL BERNARD RESERVIST Deutsche Armee
COHSMEIER WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
VAHLE ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
ADAMSKI PETER MUSKETIER Deutsche Armee
ZACHARIAS STEFAN RESERVIST Deutsche Armee
REITERER ALOIS PATROUILLENFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
JUSSACK HEINRICH KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
ROSENIEGER KARL KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
COSSMANN MAX KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
MAY I [MAYL] HERBERT WEHRMANN Deutsche Armee
BENKMANN HEINRICH RESERVIST Deutsche Armee
HOFFMANN FRIEDRICH WEHRMANN Deutsche Armee
GREIWE WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
VOLKMANN LEOPOLD RESERVIST Deutsche Armee
MARCHEWSKI AUGUST RESERVIST Deutsche Armee
HAGENKÖTTER AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
SIEGERT ARNOLD MUSKETIER Deutsche Armee
EICK PAUL UNTER-OFFIZIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 60
Russische Armee 598