Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-001
43
40
Cmentarz położony jest na wzgórzu, przy kapliczce z 1812 r. Zbudowany jest na planie ośmioboku i otoczony betonowym murem. Od zachodu wejście do cmentarza było zamknięte jednoskrzydłową furtką. Kapliczka znajduje się w północnej części cmentarza. Na przeciwległym końcu cmentarza stoi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Układ mogił jest symetryczny.

Na cmentarzu znajdowały się dwa rodzaje nagrobków w formie osadzonych na betonowych postumentach:
– żeliwnych krzyży z okrągłą tarcza na skrzyżowaniu ramion,
– żeliwnych krzyży żeliwnych z datą „1915”.
 
Znajduje się tutaj 10 grobów pojedynczych, 12 rzędowych i 1 zbiorowy. Pochowano tu 32 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 10 z armii niemieckiej. Spośród 42 spoczywających tu osób, nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39 (projekt z wizualizacją), GW 61, GW 62 (zdjęcia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 146.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 505.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 174-175.
  •  R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
NEUMANN GEORG MUSKIETER Deutsche Armee
JAGOW MAX OFFIZIER-STELLVERTRETER Deutsche Armee
KLAUSEWITZ FRIEDRIECH MUSKIETER Deutsche Armee
KIRCHNER ARTUR UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
NEUMANN WILLIBALD LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WITKOWSKI FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DUHAN IGNAZ HAUPTMANN Österreich-Ungarische Armee
NAGLIK JAKOB LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DUFEK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LANGE EMIL LANDSTURM INFANTERIST Deutsche Armee
SMIERCIAK JOAHNN LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BLAHA JOSEF LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZCZENSKI JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GABRYS FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZDUN JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMASZEK FRANZ RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
WEINREB JUDA RESERVIST OBERFAHRENDEKANONIER Österreich-Ungarische Armee
GROSSSCHÄDL OTTO UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
FUCHS MARTIN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
FLADERHOFER FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KRECKWITZ WALTER MUSKIETER Deutsche Armee
SCHULZ OTTO MUSKIETER Deutsche Armee
WANGEREN (WANGERIN) ALBERT MUSKIETER Deutsche Armee
PROBST ALBERT KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
KÖNIG GUSTAW GEFREITER Deutsche Armee
SÖSEL ANTON Österreich-Ungarische Armee
KARDASZ MICHAEL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
FRAMASZEK STANISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DEJMALIK FRANZ LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SERAFIN JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIKULEC LADISLAUS LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POBIEGLO JOHANN LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STRUGALA ANTON LANDSTURM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOGDANOWICZ ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOTOPKA STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STANGEL ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MODERJAN ANTON JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CZOLTER FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LINDSCHINGER JOHANN ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
IWANOWICZ Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 1
Österreich-Ungarische Armee 2