Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-002
386
149
Cmentarz znajduje się obok kościoła parafialnego. Zbudowany jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony kamiennym murem. Kamienna brama prowadząca na cmentarz z trójkątnym szczytem znajduje się od strony wschodniej.
Obszar cmentarza podzielony jest na pięć pól grobowych oddzielone murami znajdujących się na czterech poziomach i połączonych schodami schodami.

Ważnym elementem kompozycyjnym cmentarza jest kamienny krzyż łaciński umieszczony na kamiennym murze najniżej położonego tarasu od strony zachodniej

Znajdują się tu 64 groby pojedyncze, 13 rzędowych i 30 zbiorowych. Pochowanych zostało tutaj 204 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 182 z armii rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 237 osób.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn.. GW 39 s. 127-165 (plan cmentarza i wykaz pochowanych), GW 61 (archiwalna fotografia), GW 67 (karty ewidencyjne pochowanych)
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 134-136.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 508-511.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 175-176.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 101.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
OSYTIN ALEX INFANTERIST Russische Armee
ARZSYMOW NIKOLAJ INFANTERIST Russische Armee
TEPLIK TEPLIK INFANTERIST Russische Armee
VLADYM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOSCIOLEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PILUT STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHALEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRESCHL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOBCZYK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAUS MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZYLA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOPEC JOHANN RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WARMBRUN ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SILBERMANN JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MRKVA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMAN II JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PATAVIA ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KORNFELD MOSES EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
VOLNY ALEX RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BLINKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SYCHTA ADAM ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LORENZ LAURENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GĘBSKI STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIEMIGRODSKI PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAZAČ WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZUCHRO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOTJATKO JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOJCIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAHN KARL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
NIKOLAJEWICZ LEO FÄHNRICH Russische Armee
PALADIEW MYTROFAN HAUPTMANN Russische Armee
BAUER KARL FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
MAZUR WENZEL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
GŁABINSKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REITER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NALEPA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAMPAIS JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FISCHMEISTER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTUS JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WALICZEK ADOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWIERCZEK JOSEF SWIERCZEK Österreich-Ungarische Armee
TWAROG JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KNOLL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PROKUSKI LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ORZECH MICHAEL TITULAR KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
EFFENBERGER MAX LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROZCIECHA FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIARNKO JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRALITZER BERNHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JEKOT STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATERA JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KLEHR RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BANÁŘ MARTIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DAVIDEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRISTEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MERTA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OVESNÝ KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PEŠEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WENZEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GROHMANN PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VEIT WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIMON LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVAČIČ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FUGIEL MICHAEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAMPEIS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOZIELEC JOHANN STANISLAUS RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
NIEMIEC STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VRZAL THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOTYKA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RACZEK ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MÜLLER HERMANN KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
STIMPEL JULIUS FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
CHALUPA EMIL FRANZ JOSEF OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
PESCHKE WALTER KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
KROPAČEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HLIVKA MIKLOS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RUD HUBERT RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZOLANICZ JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŠUMNIK FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MIKULA ANTON KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
SZATKOWSKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOMASIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOTZ MAX LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
ULLMANN LEO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FUCHS BARTHOLOMÄUS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SCHIMKE FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOWAČEK ANTON RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WANIOUS ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLEZAR KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FÜRST KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MIKESKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WERNER RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHL EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZIOMEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TOTH FRANZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
FABRI FLORIAN RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
POUK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROTHSTEIN JAKOB KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
WOJTOWICZ THOMAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MALINOWSKI FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KASPRZYK JOHANN RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZAFARZ FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HODUREK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BĄCZEK STANISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REGIEC ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAPLANSKI LUDWIG ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
STRAUSS JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WASSERREICH SOCHAJA LEIB LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KONOPOSCH EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRAVNIČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KALICKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEIBT EMIL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOSTIALEK ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CZOSNYKA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARNAS FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOLBUSZ STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WOJKOWSKI ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SYPIEN BLASIUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TABOR JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRKOSZKA KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEIDEL GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RATH WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWOBODA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAJDEREK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POLLAK VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOZLOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUBIENIEC MATHIAS KADETT ASPIRANT Österreich-Ungarische Armee
DYBEK STEFAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SMILARSKI JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARTYZEL STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TRZEPACZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DROBNICA NIKOLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GIELATA LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VITAK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OCZKOWSKI THOMAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUBLIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOWA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BODUCH JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAZIARZ MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZAPALSKI KASIMIR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CICIAK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PANEK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KONDZIOLKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRACA IGNAZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TUDAJ JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BATKO JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOTOLOBOJ IWAN Russische Armee
BURAKOW ALEXEJ INFANTERIST Russische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 175
Österreich-Ungarische Armee 62