Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205020-007
540
139
Obiekt znajduje się przy cmentarzu parafialnym. Założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony ogrodzeniem z metalowych słupków połączonych siatką stalową. Wejście do cmentarza znajduje się od strony południowo-zachodniej

Główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Mogiły ułożone są rzędami prostopadle do głównej alei. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: w formie: żeliwnego krzyża łacińskiego z rozszerzoną podstawą i datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,kutego krzyża lotaryńskiego osadzonego na niskim, betonowym postumentach oraz zakończonej dwuspadowo, ustawionej na prostopadłościennej podstawie betonowej steli.
 
W obrębie kwatery znajduje się 1 grób rzędowy, 1 pojedynczy i 16 zbiorowych. Pochowano tu 224 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 316 z rosyjskiej. Nie ustalono nazwisk 401 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 39, s. 347-381 (plany i wykazy pochowanych), GW 61 s. 102 (fotografia stan pierwotny).
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 524-527.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104-105.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
LIPUS [SIPOS] JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAJOROS JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WARMA JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLUSARZ STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAJCZAK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JEAN GEORG HONVED Österreich-Ungarische Armee
VOJT PAUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO GÉZA HONVED Österreich-Ungarische Armee
PACEK HEINRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAJOR ACHOSLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
GÜTNER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VALASEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DUŠEK ROBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVACZ JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BLATNIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALAJKA JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KRUŽICA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRELI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FLOCH FRITZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SZAKA JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROEPASI ISLOWA HONVED Österreich-Ungarische Armee
MARSZALEK RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CSPERES JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HLAVAČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FISCHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RAMENDA JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KUKULA FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MATÝSEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MADAJ ELEK HONVED Österreich-Ungarische Armee
SKULA JAKOB HONVED Österreich-Ungarische Armee
MICEK ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FRIC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ASOLDYCZ N. INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VODIČKA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DONIK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZKLARZ PETER RESERVIST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KRAMAR JOSEF GEFREITER TITULAR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
VITEČEK VINZENZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
WALA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAL JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERESZTI JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
FLEP LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLIMES ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZABOJNIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OSCZE JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTOSCH FRANZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
GRUDA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TAKACZ M. FERENCZI HONVED Österreich-Ungarische Armee
DUDZIAK LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHANZ EMIL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MORKOWSKY JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HLOŠEK KLEMENS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CIESKO GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
PUPICZA SIMON HONVED Österreich-Ungarische Armee
VASLINECZ JÁNOS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOWACZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HESMAK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TURCIANEK GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
FABER JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWORNOG JOSEF KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MARAK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŠTEPAN II STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ŠUSTR KLEMENS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOWAK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MORGA VIKTOR INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HANNA PAUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SKALKA ISRAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BUCHTA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VARGA JENÖ HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOWACZ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GRUAK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BLAHUT RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZCZEPANIK WALENTY INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WARCHOL BARTEK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JABLONSKI STANISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BROZMANN STANISLAUS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FOTH ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PÁVKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SKLÁŘ JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MACHALEK VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOLEWA PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PORULYAK PETER HONVED Österreich-Ungarische Armee
FLIER JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLIMCZAK MICHAEL HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZABOJNIK JOACHIM INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SKUTRIK LEOPOLD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVACZ LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARKA JOHANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GERGEBI PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DIAMAND JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIETROSINA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WIKTORA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RYMARCZYK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHALIK JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
FUSEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOPEČKA LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PTAČEK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VANEK ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JANEČEK JAKOB INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARTON JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FILIP FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PISZORSY [PISZOWNY] PAUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAKUNKA ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
IWRINA LACINI INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GADOR JOSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BLANIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SKARKA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUROWSKI ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JUREČKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LÖWY HUGON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
VALA JOSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
FOTH FRANZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
MATYAS ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BURY ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOLIMAT ANDREAS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FERENCZY ALEX INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PRESSER JAKOB EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Österreich-Ungarische Armee
GOMBOS FERLINCZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
FEKELA SIGISMUND HONVED Österreich-Ungarische Armee
STEPANIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HALIČEK HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BIRCSAK JOSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOSUT ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POLAŠEK EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FRITSCHER JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRIZA MICHAEL HONVED Österreich-Ungarische Armee
FERECZKA PAUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
POSPIŠIL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MICHALEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRILENSZKI PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOMOCZI IWAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DIRACTI JENÖ HONVED Österreich-Ungarische Armee
GLÜCKSMANN SALOMON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOSMA GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HRAČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MEDEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WECHSTERG GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 85
Russische Armee 316