Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205010-004
915
497
Cmentarz wojenny nr 91 znajduje się na wzgórzu Korczak zwanym także Górą Cmentarną. Zbudowany jest na planie prostokąta z prostokątnym wyłomem od strony wschodniej i ogrodzony pełnym murem kamiennym z betonową, dwuspadową nakrywą.

Do cmentarza prowadzi usytuowana od strony północnej trójdzielna brama z trzema arkadami. Boczne arkady są zamknięte ośmiosłupkową balustradą. W środkowej arkadzie znajdują się dwuskrzydłowe wrota żelaznych prętów. Środkowy segment bramy zwieńczony jest krzyżem. W płycinie nad jego prześwitem znajduje się kamienna tablica z napisem:

"REQUIESCANT IN PACE
W 100 ROCZNICĘ BITWY POD GORLICAMI
PAMIĘCI POLEGŁYCH NA TEJ ZIEMI,/ ABY OFIARA ICH ŻYCIA NIE BYŁA DAREMNA,
A DRAMAT WOJNY NIGDY SIĘ/NIE POWTÓRZYŁ.
GORLICZANIE
A.D. 2015"

Na ścianach wewnątrz bramy znajdują się żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy. Na jednej z tablic umieszczono nazwiska żołnierzy, których szczątki przeniesiono z cmentarza wojennego nr 89 w Gorlicach.

Na murze po lewej stronie od bramy znajduje się tablica z wizerunkiem dwugłowego orła oraz napisem języku polskim i rosyjskim:

"POLEGŁYM W BITWIE GORLICKIEJ
ŻOŁNIERZOM ARMII ROSYJSKIEJ
...NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU
GORLICE 2 maja 1993".

Po obu stronach tej tablicy rozmieszczone są po dwie tablice żeliwne tablice z nazwiskami żołnierzy armii rosyjskiej.

Głównym elementem cmentarza jest monumentalny krzyż zbudowany z regularnych bloków jasnego piaskowca i umieszczony na stopniowanym postumencie.

Na pomniku znajduje się metalowa owalna tablica z wizerunkiem orła w koronie, motywem roślinnym, hełmem, skrzyżowanymi mieczami oraz napisem:
"BRACIOM POLAKOM
ŻOŁNIERZOM W ARMJACH PAŃSTW ZABORCZYCH
WALCZĄCYM W OBCYCH MUNDURACH, LECZ ZA POLSKĄ SPRAWĘ
POLEGŁYCH NA POBOJOWISKACH GORLICKICH W LATACH
1914 – 1915
NAPIS TEN KŁADĄ W WYZWOLONEJ POLSCE
WDZIĘCZNI RODACY
1928"

Niżej umieszczona jest tablica z napisem:
"TABLICA POWYŻSZA
UFUNDOWANA PRZEZ POW. KOŁO ZW.
INW.WOJ.R.P. W GORLICACH 1.XI.1928
A USUNIĘTA PRZEZ NIEMIECKIEGO
OKUPANTA 27.X.1940. WRACA NA SWO
JE PIERWOTNE MIEJSCE DNIA
27.X.1946.
JAKO WIDOMY ZNAK ZWYCIĘSTWA
POLSKI NAD WROGIEM"

Na otoczony kamiennym murem taras wokół krzyża prowadzą sześciostopniowe kamienne schody.
Na zakończeniu alejki prowadzącej od pomnika głównego do wyłomu we wschodniej linii ogrodzenia znajduje się kamienny ołtarz.
Po lewej stronie alei prowadzącej od wejścia do pomnika głównego znajduje się niski postument z tablicą z napisem:

"MIEJSCE POCHOWANIA
ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH
POLEGŁYCH W CZASIE
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Szczątki 362 żołnierzy zostały/ w 1997 roku ekshumowane
i przeniesione na cmentarz/ wojenny do Siemianowic Śląskich."

Po tej samej stronie alejki znajduje się tablica z napisem:

"MIEJSCE POCHÓWKU
ODNALEZIONYCH SZCZĄTKÓW
ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH PODCZAS
I WOJNY ŚWIATOWEJ"

Po drugiej stronie alejki znajduje się pomnik w formie niskiego kamiennego bloku z napisem w języku słoweńskim i polskim: "PAMIĘCI SŁOWEŃSKICH/ ŻOŁNIERZY 1914-1918 WDZIĘCZNA OJCZYZNA/ REPUBLIKA SŁOWENII, 2018". Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie: równoramiennych krzyży, umieszczonych na postumentach z piaskowca z żeliwnymi tablicami, w dwóch wersjach rozmiarowych (większej i mniejszej), betonowy stel zakończonych trójkątnie z żeliwnymi tablicami.

Cmentarz zawiera 301 grobów, w tym: 140 pojedynczych i 161 zbiorowych. Pochowano tu 425 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 203 z armii niemieckiej ( w tym 69 ze zlikwidowanego cmentarza wojennego nr 89) i 287 z armii rosyjskiej. Większość z nich poległa w bitwie pod Gorlicami w maju 1915 r.

Na terenie cmentarza dokonywano pochówku w okresie II wojny światowej. W 1997 r. ekshumowano stąd szczątki 362 żołnierzy niemieckich poległych lub zmarłych w czasie II wojny światowej. 11 grudnia 2018 r. na cmentarzu zostały pochowane szczątki dwóch nieznanych żołnierzy armii niemieckiej z I wojny światowej, odnalezione przy ul. Władysława Broniewskiego w Gorlicach.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 16 s. 1681 (plan katastralny) GW 38 s. 189, (niezrealizowana projekt) 191-333 (plany i wykazy pochowanych), 485-531 (plany i wykazy pochowanych cmentarza nr 89) GW 61 s. 75-78 (fotografie archiwalne),
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 116-119.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 462-473.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 166-167.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 92-93.
  • J. Majewski, Cmentarze wojenne w Beskidzie Niskim i w Podgórzu, Skołyszyn 2015, s. 394-399.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
GEISLER STANISLAUS LEUTNANT Deutsche Armee
SAARE ERNST FELDWEBEL LEUTNANT Deutsche Armee
PIXNER JOSEF LEUTNANT IN DER RESERVE Deutsche Armee
REICHERT FRITZ LEUTNANT Deutsche Armee
WEISS MAX LEUTNANT Deutsche Armee
THEILE RICHARD OBERLEUTNANT Deutsche Armee
STRASSER MICHAEL OBERLEUTNANT Deutsche Armee
WOLFGRAMM HERMANN HAUPTMANN Deutsche Armee
FRANKE JOHANN ERNST OFFIZIER STELLVERTRETER Deutsche Armee
HORN WILLY LEUTNANT Deutsche Armee
WEISE PAUL LEUTNANT Deutsche Armee
WEGSCHEIDER MICHAEL LEUTNANT Deutsche Armee
FUHRMANN PAUL LEUTNANT Deutsche Armee
MORGENROTH RICHARD MAJOR Deutsche Armee
PERSCHEN V. BERG DETLEV HAUPTMANN Deutsche Armee
HERRFAHRDT WILHELM EMIL K.FR.OFFZ.ASP. Deutsche Armee
LAURISCH HERMANN LEUTNANT Deutsche Armee
SCHOLZ FRIEDRICH FELDWEBEL LEUTNANT Deutsche Armee
BRAMANN VON GOSWIN FÄHNRICH Deutsche Armee
DUSIL [DUSIK] FELIX INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
AUGUSTYNSKI JOSEF SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
SIKORA JOHANN SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
DUDEK JOHANN RESERVIST SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
PLONKA IGNATZ GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KWARTNIK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WATOREK ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIWALSKI THEODOR ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
DOMORECKI JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GLOWKA ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIJAK MICHAEL LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WODNIAK STANISLAUS VINZ. INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
NYCZ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KUCKA ROMAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WILCZAK JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LANG LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HLAVAČEK WENZEL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BOCKMAYER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HOSSE JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HRUZA FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DITTLHUBER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WAGNER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HAMMER MARTIN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRISCH ADALBERT SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TUCKI FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MELZER ROBERT SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
TOLAR JOSEF LANDSTURMMANN FELDKANONIER Österreich-Ungarische Armee
DUMSEGGER DRAGON Österreich-Ungarische Armee
REJMANN ADOLF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BENEŠ FRANZ RESERVIST PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
POLONKAI LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
RYSCHAN WENZEL RESERVIST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
VICHR EMIL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HDRLIČKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
MONČILOW PAUL HONVED Österreich-Ungarische Armee
FRITSCH RUDOLF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KNOBLOCH HUGO INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PODHAJSKI ANTON ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
RIPA KARL JOSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
RÖSSLER FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SINGER FRANZ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DEMBOSZ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BRANDEJSKÝ VINZENZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PIERGERT KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KVÁK DEMETER GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOPER MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OSOG JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KASTELNIK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SCHWARZ JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SWIATLON ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SKOCZYLAS IWAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TARGOSZ LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LEMERZ FRIEDRICH LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
NOWAK ALBERT LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
HOWORKA ANTON LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
WOLFSEGER R. OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
RAPST JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
KRISMANIČ, R. VON ALBRECHT MAJOR Österreich-Ungarische Armee
MEYER HUGO OBERSTLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
BUREK MICHAEL KADETT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
KOLAŘIK FRANZ FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
FIDRMUC JOHANN HAUPTMANN Österreich-Ungarische Armee
DANIEK JOHANN LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
SOLONEK FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
SAMAL LADISLAUS FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
MUDRY MIECISLAUS KADETT Österreich-Ungarische Armee
WEINERT CESLAUS FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
KUČERA PAUL FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
ŠTĚPANEK FRANZ OBERLEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
ETTRICH RICHARD EINJÄHRIGER FREIWILLIGER MED. Österreich-Ungarische Armee
ADLER BRUNO FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
HELLER PAUL LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
BRYZEK JOHANN LEUTNANT IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
FOTTGEBER FÄHNRICH Österreich-Ungarische Armee
BIEL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NIEDZIELA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SPALTER ISIDOR RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RINDER HERMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DILLMANN JOHANN LANDSTURMMANN Österreich-Ungarische Armee
BRUS JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GREMBLOWSKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DOLEŽAL FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MANIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
VOLK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CINKA JOSEF ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
TARGOSZ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÄSTNER ANTON ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MARCINEK GEORG LANSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZPANDRZYK JOHANN LANSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BYSTROŃ JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SCHWEDA JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLIMOSZ GEORG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRUDNY JOHANN RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HLOŽANKA LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRUNNER LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PASZ AUGUST ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PUSTEJOWSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GĄSIOR FRANZ ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
SIĄKALA ALOIS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZATOPEK VALENTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EIBINGER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCOUR HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIWEK ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FUCHS SIGMUND INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOLIN ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HIRSCHMANN WILHELM LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PALLA RUDOLF LANDSTURMMANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
ZEISBERGER ANTON GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
JURCZYNSKI KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BÖNISCH OSKAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SNIEGON JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
OPUSTIL ALFONS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HEGR FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOTUR LUDWIG INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIMECKA RICHARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRÜBLER FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PAJAK ALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ENGELBERT VINZENZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTOŚ FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ZAJĄCZEK STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RUDOWSKI ANDREAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GORALCZYK PETER GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
WICHER LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MISKOWIEC LEON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PILARSKI JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOSZEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TATAR PETER ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
SERAFIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOCON THOMAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PRACIOCH ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KLĘCZAR LADISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZATAN STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PTAS ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BIZON ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GACEK BENEDIKT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STEC VINZENZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRANKA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KADELA JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PALICHLEB MICHAEL ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
BARANIEC JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOGA MARTIN ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
KASPERCZYK FRANZ ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
WOJTOWICZ ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRUCZALA PETER LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VERDERBER MATHIAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MORITZER JOSEF ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MAYER FRANZ JÄGER Österreich-Ungarische Armee
ZINKE ADALBERT RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
HACKER HEINRICH SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SOJKA ADAM CIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
HLAVSA ADOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
OTRADOWSKY JOSEF INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
PUDIČ OSME INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEDMIDUBSKY ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
JEROUT FRANZ INFANTERIST TITULAR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
NOUZAK FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GRUS FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
MAZUR ALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MITTAG FERDINAND ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KRUPKA HEINRICH LST.OB.SAPP. Österreich-Ungarische Armee
FRIESE RUDOLF ANTON ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
GOLOB JUSTUS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KUNE JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PROSZAK PHILIPP ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
MIKULIK JAROSLAUS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SIKORA ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GROBOLJŠEK KARL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KMETIČ FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SOCHA JOSEF RESERVIST KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PALENIČEK ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TSCHADESCH JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KALETA THOMAS RESERVIST SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BLACHA MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KALINYAK MICHÁLY LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOVAK JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ADELMAYER KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ICIEK ADALBERT INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FOLKAN PETER INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
DWORZAK JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZKORA FELIX LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAHNE ANDREAS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NARTNIK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWRCINA [SWOINA] FERDINAND LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARTOSCH ADOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PERIMEK HEINRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MROZEK JOSEF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STOCHEL FELIX EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
AHLBURG HERMANN KANONIER Deutsche Armee
BURGHARDT AUGUST GEFREITER Deutsche Armee
WEISS I JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
PTOK HUGO MUSKETIER Deutsche Armee
GESELL KARL MUSKETIER Deutsche Armee
OSTERHEIDE WILHELM UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
RYDIGIER HERMANN UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BAUER I HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
DEUNERT WILHELM GEFREITER Deutsche Armee
ROTHER PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
BORGUTSKI [BORZUTSKI] JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
WETZK HEINRICH PIONIER Deutsche Armee
SCHIFFMACHER KARL MUSKETIER Deutsche Armee
MASON FRANZ GEFREITER Deutsche Armee
SCHWARZER REINHOLD GEFREITER Deutsche Armee
KROKER WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
KAZIORZ [KOZIORZ] FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
MAZUREK [MAGUREK] JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
MARKLOWSKY [MARKLOWSKI] RUDOLF MUSKETIER Deutsche Armee
BERTNAWSKY INFANTERIST Russische Armee
HALILICZ INFANTERIST Russische Armee
TEODOROWICZ INFANTERIST Russische Armee
STOLPER FRITZ WEHRMANN Deutsche Armee
THRILLER HERMANN GEFREITER Deutsche Armee
HOPP PAUL UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GLADISCH HERMANN WEHRMANN Deutsche Armee
BONK JOHANNES MUSKETIER Deutsche Armee
KITZLER ERICH MUSKETIER Deutsche Armee
KLIMPKE FRITZ WEHRMANN Deutsche Armee
MICHEL GUSTAV UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
BRUKSCH RICHARD MUSKETIER Deutsche Armee
WYBRANIETZ LUDWIG MUSKETIER Deutsche Armee
HEIL HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
FRÖMMER [FRAMMER] KARL MUSKETIER Deutsche Armee
WEIGELT KARL MUSKETIER Deutsche Armee
SEMKOWSKY FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
BREUER JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
ZAHLTEN JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
WOLF GEORG MUSKETIER Deutsche Armee
MÜNCH JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
JASCHONEK KURT MUSKETIER Deutsche Armee
MANIURA JOSEF TAMBOUR Deutsche Armee
NOWAK ROBERT MUSKETIER Deutsche Armee
FRENZEL ERNST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ULBRICH RICHARD WEHRMANN Deutsche Armee
POPPEK JULIUS GEFREITER Deutsche Armee
WAGNER EMIL WEHRMANN Deutsche Armee
PRÜSSEL ERICH LUTSCHIFFER Deutsche Armee
KOSMALSKI FRANZ HERMANN OBERKANONIER Deutsche Armee
LOTH ERNST TAMBOUR Deutsche Armee
WITTIG WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
SCHINDLER GEORG GEFREITER Deutsche Armee
KONCILJA MICHAEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BELAVIČ JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
AVŽIN FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KIEMANN HEINRICH INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SUDER CESLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÖVESDY EMERICH KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
PAVLIČEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
NOWAK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SAMALA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOVAŘ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KÖCHER WENZEL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GERTL FERDINAND JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PRICHEL LODEK INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HAFSTEIN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SEVČIK FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LICHY INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GRASL JOSEF JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MOISES MATHIAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
SPRUNG ALOIS RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BESTER FRANZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
BIRKHEIM RUDOLF ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
GRÖSINGER EDUARD JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KORES JOSEF RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
TÖGTHOFER PATRIK RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
MADL JAKOB ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PAPST TITUS RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KARAS GEORG RESERVIST GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
SZKUTEK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ARNOST ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HUDECZEK GEORG RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BRÜCKNER RUDOLF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HÜBNER GUSTAV LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOHYLA GUSTAV RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHALUPA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BARESCH LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
GROMES ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BORSUCKI JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROJEK JOSEF FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
HUNDT JOSEF RESERVIST UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
JOSKA ALOIS RESERVIST UNTERJÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOCJAN JOSEF INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FAUDLER ANTON ERSATZ RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
URBANIK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLOWIK GEORG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SAVOR JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HROVAT DANIEL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SCHIMADL FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
URBANEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LAGER JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BROZNY JOHANN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
DUZI JOSEF JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PINKA BERNARD INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BŘEZINA FRIEDRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MARTYNIAK LUDWIG LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HARTNAGEL JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
VAMOSI GEORG JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KOLLAR EMMERICH JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KÖSTNER HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
SEYER OTTO ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
THOM WILHELM MUSKETIER [KRIEGS FEIWILLIGER Deutsche Armee
SCHOLZ III FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
DIEKOW WILCHELM MUSKETIER Deutsche Armee
DWORCZAK MELCHIOR MUSKETIER Deutsche Armee
FREITAG I FRITZ MUSKETIER Deutsche Armee
SWIETEK PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
DREWS I JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
HAMPEL FELIX UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
HEINZE ANTON WEHRMANN Deutsche Armee
SCHWANEBECK GUSTAV GEFREITER Deutsche Armee
BIEHL LUDWIG INFANTERIST Deutsche Armee
GRÜNBAUM FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
BREDNEL WALTER MUSKETIER Deutsche Armee
OGIERMANN JOHANN RESERVIST Deutsche Armee
PERSICKE WILHELM RESERVIST Deutsche Armee
HEIN KARL MUSKETIER Deutsche Armee
TSCHÖPE ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
LANGER ALOIS MUSKETIER Deutsche Armee
FRANITZA ANTON MUSKETIER Deutsche Armee
TUSCHE HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
ZACHOROW MICHAEL ZUGSFÜHRER Russische Armee
LYSIENKO DYMIAN Russische Armee
DEMMIN ERNST UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
ALANKE [MANKE] HERMANN KARL MUSKETIER Deutsche Armee
BROCZIO [BROGIO] FRITZ FÜSILIER Deutsche Armee
DITTRICH ALFRED MUSKETIER Deutsche Armee
WOLLER OTTO ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
PUPPIK ADOLF MUSKETIER Deutsche Armee
GAIDA NIKOLAUS MUSKETIER Deutsche Armee
WÖLFEL ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
FROST [TROST] ADOLF MUSKETIER Deutsche Armee
WEISS V KARL MUSKETIER Deutsche Armee
JUNG KARL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT KONRAD MUSKETIER Deutsche Armee
SZARDENINGS MARTIN MUSKETIER Deutsche Armee
WINSGOLL JOSEF WEHRMANN Deutsche Armee
GEISLER VIKTOR RESERVIST Deutsche Armee
PETERS ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
STRUZYNA BERNHARD MUSKETIER Deutsche Armee
GAUPLITZ PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
JONKISCH GEORG RESERVIST Deutsche Armee
RURAINSKY [RURANSKY] PETER WEHRMANN Deutsche Armee
MAZUR [MASUR] JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
BROSIG JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
RADINGER [RIEVINGER] JOSEF RESERVIST Deutsche Armee
BARTONISCHEK [BARTONITZEK] ALOIS MUSKETIER Deutsche Armee
BEUCHEL ALFRED MUSKETIER Deutsche Armee
DROZD ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KOIK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SLADEK OTTO LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
LOMER JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
STIDL JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FRANTIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRUPKA JOSEF RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BOHUSCH ALOIS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WINKLER KARL ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
KNÖBL LEOPOLD RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
POKORNY JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KÖPFER ALOIS RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KELLNER RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BILA ANTON SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
WOLANEK LEOPOLD LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
ROMANUK IWAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BRUNA FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BREZEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KONVIČKA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HANZELKA ROBERT ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
ČERNY JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
DVOŘAČEK JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
FOUKAL FELIX LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
CAP HANS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
RACZYK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LECHENBAUER FRANZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BÖCK MICHAEL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GRZYBEK KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TORAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VONDRAČEK EMIL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VANEK FRANZ KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
TARABA ALOIS LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
VIKTORIN FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SIKORA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BĄK KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MELNIK STEFAN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
BALA STEFAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
CHMELA JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
POTOCZNY KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FIBICH LEOPOLD SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SKLADNY JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
MEISSNER PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SCHUSTER HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
POLNISCH EUGEN MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMEICHEL OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
HERRMANN KARL MUSKETIER Deutsche Armee
GERBERDING LUDWIG WALTER MUSKETIER [GEFREITIER] Deutsche Armee
JEZETZKE ROBERT UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WARSCHKE HERMANN MUSKETIER Deutsche Armee
PRÜMM JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
SCHMIDT ROBERT MUSKETIER Deutsche Armee
LOTTERMOSER MAX MUSKETIER Deutsche Armee
KRAJEWSKI FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
OHNSORGE OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
PAUSER OSKAR MUSKETIER Deutsche Armee
HERZIG AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
KOWOLL FRANZ UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GÖRITZ GUSTAV MUSKETIER Deutsche Armee
LÖHRER WILLY PIONIER Deutsche Armee
BAUMGÄRTNER OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
MATUSCHEK ANTON MUSKETIER Deutsche Armee
LUBOJANSKY [LUBOJANSKI] VIKTOR Deutsche Armee
BOLK KARL MUSKETIER Deutsche Armee
GOTTWALD ALOIS MUSKETIER Deutsche Armee
HOLSTEIN OTTO MUSKETIER Deutsche Armee
KOWALOW JOSEF IGNATICZ INFANTERIST Russische Armee
CZERNONOW LAWRENTI Russische Armee
GUCUCH GREGORY Russische Armee
POCERUCH WASYLI Russische Armee
SZLIPIKOW Russische Armee
POBILANSKI WASYLI Russische Armee
GUTTKNECHT MAX GEORG UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
WEBER HEINRICH UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
SCHWADE JOSEF HEINRICH GEFREITER Deutsche Armee
EXNER PAUL GEFREITER Deutsche Armee
HENDEL ALEXANDER GEFREITER Deutsche Armee
JILK JOHANN STANISL. GEFREITER Deutsche Armee
SOWA ROCHUS GEFREITER Deutsche Armee
BARRA JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
BARTH JOSEF HEINRICH MUSKETIER Deutsche Armee
BUCZEK [BUTECK] EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
BESUCKE [BESUCH] JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
CASSEL LUDWIG MUSKETIER Deutsche Armee
DILLSCHNEIDER JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
DRESS [DREES] ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
DOMBRAWA [DOMDROWA] JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
FRANZKE MAX MUSKETIER Deutsche Armee
GRIEGER ALFRED MUSKETIER Deutsche Armee
GOTTSCHLICH OSKAR MUSKETIER Deutsche Armee
HAMPEL JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
HAUSHILD RUDOLF MUSKETIER Deutsche Armee
HEISLER I FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
JUNG PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
JASCHKO [JOSCHKO] FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
HEISLER II FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
JANKO JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
KUPKA VALENTIN MUSKETIER Deutsche Armee
KOX VALENTIN MUSKETIER Deutsche Armee
KRAUSE III PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
KOLBE FRIEDRICH MUSKETIER Deutsche Armee
KREUZER JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
KUNZE FRANZ MUSKETIER Deutsche Armee
KOSCHICK ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
LAUTERBACH PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
PAWLENKA ADOLF MUSKETIER Deutsche Armee
ROOSEN WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
REICHEL JOKOB JOHANN MUSKETIER Deutsche Armee
SIEVERS KONRAD FRIEDR. MUSKETIER Deutsche Armee
SCHOSTOCK NIKODEMUS MUSKETIER Deutsche Armee
SCHINDELARZ JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
PREISS EMIL MUSKETIER Deutsche Armee
SIERON PAUL MUSKETIER Deutsche Armee
SWYEK [SMYCK] KONSTANTIN WEHRMANN Deutsche Armee
SCHYMITZEK AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
STRAUCH ALFRED MUSKETIER Deutsche Armee
TRÖGNER AUGUST MUSKETIER Deutsche Armee
WEIGERT KARL MUSKETIER Deutsche Armee
HESSELER JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
GENECKE WILHELM MUSKETIER Deutsche Armee
PASCH JOSEF PETER MUSKETIER Deutsche Armee
WOLLNIK ROBERT MUSKETIER Deutsche Armee
STANJEK ERNST MUSKETIER Deutsche Armee
STOJKA JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
HAASE JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
VOGT ALFRED KARL MUSKETIER Deutsche Armee
KRUPPA EMANUEL MUSKETIER Deutsche Armee
THOLL THEODOR MUSKETIER Deutsche Armee
UWIERA JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
RZECHA II ALOIS MUSKETIER Deutsche Armee
MOKRY THEODOR MUSKETIER Deutsche Armee
KUBASCHEK JOSEF MUSKETIER Deutsche Armee
WITASSEK JOSEF Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 140
Russische Armee 276
Deutsche Armee 2