Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205080-002
69
68
Cmentarz założony jest na planie kwadratu i otoczony kamiennym murem od strony północnej i wschodniej, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi drewnianym płotem. Wejście znajdujące się od strony południowej zamykane jest drewnianą, zakończoną trójkątnie furtką. Na słupie ogrodzenia przy wejściu umieszczona jest tablica z informacją o cmentarzu i remoncie w 1994 r. Przed wejściem ustawiona jest pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki.

Głównym elementem cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż centralny z półkolistym, blaszanym zadaszeniem, ustawiony przy północnej części ogrodzenia, na wprost wejścia.

Groby są ułożone w 6 regularnych rzędach. Występują tu nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion i umieszczoną w niej emaliowaną tabliczką imienną,
tarczą na skrzyżowaniu ramion,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich na betonowych cokołach.
 
W 5 grobach zbiorowych i 57 pojedynczych pochowano 61 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 8 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano jednej osoby.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 345-373 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 142.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 393-395.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 153-154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 81.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
ELIAŠ ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VOGEL SEBASTIAN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KREJSA VACLAW SAPPEUR Österreich-Ungarische Armee
ROLLER WILHELM LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KODER VINZENZ LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HACKER WENZEL JÄGER Österreich-Ungarische Armee
RIEGER WENZEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
EDLEDITSCH R. JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
LUZER JOHANN ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STEINSBERG, R. VON ANOLFINGER RUD. LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
HERZOG KARL SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SWOBODA IV FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
GROSSCHÄDL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KODERA KARL INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
REMER JOSEF RESERVIST ULAN Österreich-Ungarische Armee
PEDRAZZA ANDREAS JÄGER Österreich-Ungarische Armee
DEJDAR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MLADEK FRANZ INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TUZAR JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
SEVELDA MATHIAS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
STECURA MICHAEL ZIVIL KUTSCHER Österreich-Ungarische Armee
BUBEN JOHANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEŠPUREK LADISLAUS ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
WIEDEN EMANUEL ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
ROUBAL INNOZENZ Österreich-Ungarische Armee
LOWONCIN LEWIN INFANTERIST Russische Armee
SMERNOW IWAN INFANTERIST Russische Armee
KÖLNDORFER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PECK GOTTLIEB FÄHNRICH IN DER RESERVE Österreich-Ungarische Armee
BAYER RUDOLF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAŠEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PTAČEK KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MATYAŠ JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
NEKOVAŘIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
JUDIN Russische Armee
TACHANOW GREGORI Russische Armee
STRICKNER JOHANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
KNEŽOUR JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KRAJŠEK ANDREAS RESERVIST GEFREITER TITULAR KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
LINDNER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
CUPIN ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
PIPAN JAKOB KANONIER Österreich-Ungarische Armee
KASINOW WASYLI INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
FIEFS JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
VAJNAGI MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOFER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Österreich-Ungarische Armee
VALLE FREDERIKO ERSATZ RESERVIST JÄGER Österreich-Ungarische Armee
PODZEMSKY ANTON INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SZYPELUKA PHILIPP INFANTERIST Russische Armee
ZACH JOHANN ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
PINKAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
HOFER JOSEF SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
KEŠE ERNST LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SWOBODA FRANZ ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MOKOŠIN JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
VAŠAN JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
TICHAČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
MAUERMANN JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SUSLYN [SUSTYN] FLORA PAWLOWICZ Russische Armee
NOWAK LADISLAUS INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
SVIHOVSKY JOHANN RESERVIST KANONIER Österreich-Ungarische Armee
VOKAL JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
KAPELA JOHANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
BAGI LÁSZLÓ JÁNOS LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
SWIERKOSZ JAKOB ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
GÜRTH FRANZ SCHÜTZE Österreich-Ungarische Armee
PERGEJ WASYLI Russische Armee
KÄSTNER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Russische Armee 1