Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205060-001
416
276
Cmentarz założony jest na planie prostokąta i ogrodzony od południa i wschodu murem kamiennym, a z pozostałych stron – kamiennymi słupami i drewnianym, sztachetowym płotem. Kamienna, zwieńczona krzyżem brama znajduje się od strony zachodniej. Wejście zamknięte jest dwuskrzydłowymi drewnianymi wrotami. Na bramie umieszczona jest kamienna tablica z inskrypcją w języku węgierskim, ufundowana w 2009 r. oraz tablica informacyjna. W środkowej części cmentarza znajduje się kamienny pomnik w kształcie ściętego ostrosłupa, zwieńczony kamiennym krzyżem. Na przedniej ścianie pomnika umieszczona jest tablica z częściowo nieczytelnym już epitafium:

„Tragt uns des Frühling quellende Blütten vorbei
Und des Sommers goldene Garben
Und die Lese des Weins im rotten Herbst
Daß wir Getreuen,
Am Segen, für desn wir starben,
Uns miterfreun.”

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie:

– żeliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach,
– żeliwnych krzyż łacińskich z datą „1915" osadzonych na betonowych stelach o ściętych narożach.

Groby rozmieszczone są w rzędach, prostopadle do głównej osi cmentarza.

W 27 grobach zbiorowych i 115 pojedynczych pochowano 416 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 9, 10, 11, 16, 18, 20 Pułku Piechoty Honwedów.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40, s. 379-461 (plany, wykazy pochowanych).
  • Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/9/3954 (fotografia).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 191.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 570-575.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 113.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 170-171.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
NEMET ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BONÓK ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOTH ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOG SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
KERÉGYÁRTO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
TOTH ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LEVAI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUTECAR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PÁL ZSIGMOND HONVED Österreich-Ungarische Armee
ATKÖZI LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÖLLES SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUDAY GÉZA HONVED Österreich-Ungarische Armee
DRISZKO FLÓRIÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PONY ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERENCSI JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BRADNYÁN ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BERKI BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOGH KÁROLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTÓK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTOS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSABAN PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSEZÁN DÖMÖTÖR HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSORBA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BRENKUSZ ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HALAJ PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
DZÉGELY DÁNIEL HONVED Österreich-Ungarische Armee
HERICH EMIL HONVED Österreich-Ungarische Armee
HARABURDA ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
JANCSICS BERTALAN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KACZLICH PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
SKANTAR FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALSOI GYÖRGY ERSARZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
FEHÉR IGNÁC ERSARZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
TAKÁCS IMRE LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BORON JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
IWÁNKÓ JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LISTOPAR STANISZLAW HONVED Österreich-Ungarische Armee
KATONA ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LÖRINCZ SÁNDOR LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZTARUCH MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
FEKETE LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FERENCZ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
FRECSKO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FAZEKOS FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
GUBINYI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GARAN ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUKEL SAMU[EL] HONVED Österreich-Ungarische Armee
KRNÁCS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLIMENT PÁL KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOHUT MÁTYÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KAZANYICZKI SÁNDOR GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZUROVECZ MÁTYÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZARVAS ÁBRAHÁM HONVED Österreich-Ungarische Armee
VICZIAN MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
PERCZIAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LINTER JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JOSEK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
KALMAR ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHVARCZ GYÖZÖ HONVED Österreich-Ungarische Armee
NUOSKA [NOUSKA] JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JÓZSA [IMRE] LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS [KOVOCZ] JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUSZAR GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SANTA ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
PÁSKA PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSECH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALINT JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALÁZSIK HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTHA ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BORSOS BARMA GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
BELKÓ JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
BAJTOS LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CHOBOTA ANDRÁS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
CSIPKA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZIMERMAN JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
DANDISZ BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
DOBOS GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
DIMAJSZKI BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
DUDOK PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
ECZET PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
SOMODY JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIHÁLCZO MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
GÁJA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÉCZI SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
LAKATOS FERENZ HONVED Österreich-Ungarische Armee
MUNKA GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARANYI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSUKA MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GOMÖRI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÜCS LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVATH GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MARCI JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOVACS PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANGÁCSI FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHWARCZ ZSIGMOND HONVED Österreich-Ungarische Armee
VINCZE II PÁL GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
CZIKORA ISTVÁN KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
EGYUD KÁROLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
MILINSZKI FERENC KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KOHÁRI JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOBOLÁK JOACHIM HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTEL JÁNOS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
HAJOS JÓZSEF LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
BÁTHOR FERENC ALBERT FELDWEBEL Österreich-Ungarische Armee
GRIBNER EMIL EINJÄHRIGER FREIWILLIGER ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
MUNTAK BÉLA HONVED Österreich-Ungarische Armee
HUDAK VILMOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
FÜLÖP GYULA KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
NEMET JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
REICH DÁVID HONVED Österreich-Ungarische Armee
BADER IGNÁC HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÓTH JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
JABROCZKY JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOCSIS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOCSÁK ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KALESZÁR GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MICSKA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PLEVA MÁTYÁS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PINTER IMRE LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
VARSÓ JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
SROBOTA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KISS JÓZSEF LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
UHRINYAK JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GRESS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSUTMAN MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
TRELLA JÁNOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
EPERJESI JOSEF GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
MONTAI JÓZSEF KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
BOBCSEK KÁLMÁN ERSATZ ERSERVIST Österreich-Ungarische Armee
MEDVECZKI LAJOS KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
OLEXA GYULA KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
KAZINSZKI JÁNOS GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
KRISTOF GYULA ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSIMADIA JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSORBA GYÖRGY GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
CHROBACSKO ÁDÁM HONVED Österreich-Ungarische Armee
DRAB MÁTYÁS ERSATZ RESERVIST Österreich-Ungarische Armee
DUBABER ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DOMANY K. GYÖRGY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DROTÁR ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GUMENYICZKY PÁL BATAILLON HORNIST Österreich-Ungarische Armee
GENCSUR MIHÁLY ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HOSZT JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUBINJI ANTAL HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOGH ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSICSEN SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
KAKAS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÁDOS JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
NOVAK ISTVÁN GEFREITER Österreich-Ungarische Armee
HÓNIG LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVÁTH FERENC KORPORAL Österreich-Ungarische Armee
SKAPINYECZ MIKLÓS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HALLAI GYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSEH IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
FEKECS KÁROLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
ANGYAL ZSIGMOND HONVED Österreich-Ungarische Armee
BELYA MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUDÁCS ANDRÁS ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSONKA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DRENKO ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HARMOS MIHÁLY ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
KALINÁK DÁNIEL ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIPTAK JÓZSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZLUKA LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHÖNWALD ALADÁR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SCHÖNFELD ALADÁR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SOSIK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
TAKÁR JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
TURJANSZKI FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
TUSÁN ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HURSKA JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETER JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
NAGY, DR. GYÖRGY SÁNDOR KADETT Österreich-Ungarische Armee
WAGNER FERENC LEUTNANT Österreich-Ungarische Armee
DOBOS LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DOBOS GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
RAKOSI FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
STULLER JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
STYAWINA GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SUSAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
UJPAL BÁLINT HONVED Österreich-Ungarische Armee
VARGA PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
VAS SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLABONYIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLINCSOK MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
LUKÁS PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
LAZÓK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LELKO ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIPTAK GÁBOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIHALIK JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAVJAR MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
MESZÁROS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MAJDAN ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
PODMENSZKY MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
PETKO DÁNIEL LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MALES JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DANIEL JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FÜLÖP LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
DOBOS MIHÁLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÖLÖBÖCZ FERENC LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
DEUTSCH MIKLÓS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
RUHA KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BODO FERENC LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZAJDER JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
URBÁN FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
PAULOVSZKI HONVED Österreich-Ungarische Armee
IVANICS GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
HAVJÁR MÁRTON HONVED Österreich-Ungarische Armee
ALEXI JÁNOS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS ANGYAI ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KORPÁS KÁROLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO GÁBOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZÁRAR LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZINEGE FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
EIZENSCHUTZ LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
EGRI LAJOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
FERJANCZ PÁL HONVED Österreich-Ungarische Armee
GIBULA PÉTER HONVED Österreich-Ungarische Armee
KÖHN SIMON HONVED Österreich-Ungarische Armee
LIPTAK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MISURÁK GYULA HONVED Österreich-Ungarische Armee
HORVÁTH LÁSZLÓ HONVED Österreich-Ungarische Armee
KLEMENTISZ ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MALIAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HOGEL JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
TANI GUSZTÁV HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUSNYÁL ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLCSAN JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
MIHÁLYI ZSIGMOND HONVED Österreich-Ungarische Armee
SIMKO ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYÖKER JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
CSILLAG GÁBOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
JÁNOSIK MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
GROSZ DÁVID LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
ZÁBINSZKI ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SANTOR FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
VLAPENIK ANDRÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZUWEGA JÓZSEF HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZTECHLIK MÁTYÁS HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZABO MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
SZIPULA ILLÉS HONVED Österreich-Ungarische Armee
TURANSZKI ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
TÓT FERENC HONVED Österreich-Ungarische Armee
KIRÁLY IMRE HONVED Österreich-Ungarische Armee
BELÁNCZKI SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
MOLNAR GYULA LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GÖNCZY KÁROLY LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
CZENE LÁSZLÓ LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BIRO ANDRÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
TROSCSÁK JÁNOS TAMBOUR Österreich-Ungarische Armee
SZEKERES GÁBOR LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BARTOK ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
BLIHAR JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
NYULÁSZI GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
OROLIN ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
VARADI ISTVÁN LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
MURINYAK MÁTYÁS LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
HIPSZKY JÁNOS ZUGSFÜHRER Österreich-Ungarische Armee
BUD MIHÁLY HONVED Österreich-Ungarische Armee
BALOGH SÁNDOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
BUKIVI VIKTOR HONVED Österreich-Ungarische Armee
GASPAR GYÖRGY HONVED Österreich-Ungarische Armee
FEHER ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
NOVAK PETER KANONIER Österreich-Ungarische Armee
GÉNYA GÉZA HONVED Österreich-Ungarische Armee
GÁSPÁR ISTVÁN HONVED Österreich-Ungarische Armee
GYORGYIK JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
KOVÁCS JÁNOS HONVED Österreich-Ungarische Armee
HANVAY ANTAL LANDSTURMMANN HONVED Österreich-Ungarische Armee
KUS ANTAL ERSATZ RESERVIST HONVED Österreich-Ungarische Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
Österreich-Ungarische Armee 140