Kriegsgräberstätten
in Kleinpolen
1205050-001
27
13
Kwatera ogrodzona jest kamiennymi słupami połączonymi parami żelaznych rur. Wejście znajduje się od strony południowej. Zamykane jest zakończoną trójkątnie, jednoskrzydłową furtką z drewnianych sztachet. Głównym elementem kwatery był wysoki, drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Groby mają układ rzędowy i symetryczny. Występują tu nagrobki w formie:

–żeliwnego ażurowego krzyża ze stylizowanym mieczem, krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion, literą W, datą „1915”,
– małych żeliwnych krzyży maltańskich z wieńcem dębowym, literą W, datą „1915”,
– żelaznych krzyży lotaryńskich o rozszerzonych zakończeniach ramion na niskich cokołach.

W 7 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych pochowano 13 żołnierzy z armii niemieckiej i 14 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 14.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 39, s 65-76 (plan, rysunek techniczny, wykazy pochowanych) GW 61 s. 70 (2 fotografie).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 143.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 444.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 162.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 88.
Name Vorname Rang Zugehörigkeit  
BAUMEISTER GEORG INFANTERIST Deutsche Armee
SIPP PETER INFANTERIST Deutsche Armee
BRANDSTETTER GEORG ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
KROPF ADNREAS JOHANN WEHRMANN Deutsche Armee
NAHR OTTO LUDWIG KRIEGS-FREIWILLIGER Deutsche Armee
KAIN OTTO ERSATZ RESERVIST Deutsche Armee
PRETKI VALENTIN RESERVIST MUSKIETER Deutsche Armee
WAGNER AUGUST EUGEN INFANTERIST Deutsche Armee
KLING JOSEF UNTEROFFIZIER Deutsche Armee
GARANG MICHAEL KANONIER Deutsche Armee
PIETZEK WILHELM KANONIER Deutsche Armee
PÖLLNER JOSEF INFANTERIST Deutsche Armee
EGING WILHELM KANONIER Deutsche Armee
Vorname Name Rang Zugehörigkeit Anzahl
KANONIER Russische Armee 14